ČLÁNOK
VBB-International Holding GmbH vyhlasuje ponuku na odkúpenie akcií Ľudovej banky
15. decembra 1997

V ponuke pre právnické a fyzické osoby sa zaväzuje, že zaplatí záujemcom, ktorí splnia podmienky určené vo verejnom prísľube, odmenu podľa podmienok uvedených vo VP. V stanovených podmienkach na kúpu akcií sa uvádza minimálny počet akcií pri prvej emisii (30 867 kusov), čo predstavuje 25,80 % podiel na základnom imaní. Tieto podiely chce spoločnosť nadobudnúť pri cene 14 000 Sk za akciu. Pri cene 12 500 Sk chce VBB-International Holding GmbH získať minimálne 25 972 akcií, čím budú vlastniť 19,38 % základného imania. Doteraz nemá spoločnosť žiadny podiel na základnom imaní Ľudovej banky. Verejný prísľub má dátum splatnosti 9. januára 1997. V prípade úspešnosti verejnej ponuky bude spoločnosť VBB-International Holding GmbH presadzovať, aby stratégia emitenta aj naďalej smerovala k udržaniu kvality a dostupnosti bankových služieb, rozšírenie a skvalitnenie bankových produktov s prihliadnutím na nové technológie a získanie čelného miesta medzi stredne veľkými bankami. Len nedávno sa skončil verejný prísľub na kúpu akcií Ľudovej banky majoritným akcionárom Österreichische Volksbanken-AG, ktorý chcel nadobudnúť minimálne 600 akcií pri prvej emisii pri cene 5 720 Sk za akciu. Pri cene 7 286 Sk chcel Österreichische Volksbanken-AG získať minimálne 2 400 akcií, čím by vlastnil 1,79 % základného imania. Predchádzajúci podiel majoritného akcionára pri prvej emisii predstavoval 39,81 % na základnom imaní, teda 47 627 akcií. Pri druhej emisii sa podieľal 36,07 % na základnom imaní, čo predstavuje 48 343 akcií. Po splnení verejného prísľubu vlastní Österreichische Volksbanken-AG 83 % základného imania ĽB, 13,6 % patrí talianskemu kapitálu a 3,4 % sa podieľajú na majetku slovenskí akcionári. „Vyhlásený verejný prísľub majoritného akcionára sa naplnil úspešne. Akcionári boli ochotní predať svoje podiely pri ponúkaných cenách. VBB-International Holding GmbH vyhlásil verejný prísľub pri cene podstane vyššej, avšak vzhľadom k tejto cene je možné, že ho aj naplní,“ povedal pre SITA díler Istrobanky Mojmír Hojer. Ľudová banka dosiahla k 30. júnu 1997 bilančnú sumu vo výške 12,7 mld. Sk pri základnom imaní 670 mil. Sk. V tomto období dosiahla zisk vo výške 69,9 mil. Sk, čo oproti júnu 1996 predstavuje medziročný rast o vyše 34 %. Výška poskytnutých úverov je v porovnaní s koncom roka 1996 o 28 % vyššia a vklady klientov vzrástli o 13 % oproti minulému roku. Ratingová agentúra Thomson Bank Watch ocenila nedávno Ľudovú banku udelením stupňa BB+, čím ju opäť zaradila medzi najúspešnejšie na slovenskom bankovom trhu. Predchádzajúcim ocenením – udelením stupňa IC-B/C, resp. LC-2 v máji 1996 získala Ľudová banka najvyšší Intra-Country-Rating v SR. Úspešnosť Ľudovej banky potvrdil aj mesačník Business Central Europe, keď ju v decembri 1996 vyhodnotil ako najlepšiu zahraničnú banku na Slovensku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 10. 2021

USD 1,163 0,001
CZK 25,655 0,040
GBP 0,844 0,001
HUF 363,520 0,130
CAD 1,434 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS