ČLÁNOK
Vaša nádej ponúka riešenie lízingu u nebankových subjektov
6. mája 2002

Občianske združenie Vaša nádej (OZ VN) ponúka klientom nebankových subjektov, ktorí uzavreli s týmito spoločnosťami lízingovú zmluvu, riešenie vzniknutej neistej situácie. Správca konkurznej podstaty v prípade vyhlásenia konkurzu môže od zmlúv o prenájme, čím lízingové zmluvy sú, odstúpiť. Vzájomným započítaním pohľadávok a záväzkov klientov nebankových subjektov sa však môže táto situácia vyriešiť. Uviedol to v piatok na tlačovej besede jeden zo zakladajúcich členov združenia Ján Čarnogurský, ml.

OZ VN chce osloviť všetkých veriteľov aj dlžníkov nebankových subjektov, aby združeniu poskytli zmluvy týkajúce sa týchto spoločností. „Právnici potom preskúmajú možnosti započítania pohľadávok,“ povedal Čarnogurský, ml. V prípade, že sa nájde započítateľný záväzok a pohľadávka, združenie sprostredkuje vysporiadanie. Ako však Čarnogurský, ml. dodal, takéto započítanie bude možné len dovtedy, kým príslušný súd nevyhlási konkurz na daný nebankový subjekt.

Jadrom problému sú lízingové zmluvy, ktoré sú de facto zmluvami o prenájme. V prípade, že konkurzný správca po vyhlásení konkurzu odstúpi od týchto zmlúv, predmet lízingu zostane vo vlastníctve lízingovej spoločnosti. V praxi to znamená to, že klienti ktorí už zaplatili takmer celú hodnotu napr. lízingovaného auta môžu o auto prísť. A to aj napriek tomu, že neporušili žiadne ustanovenie lízingovej zmluvy. „V prípade, že súd vyhlási konkurz na nebankový subjekt, bude záležať na tom, ako sa zachová konkurzný správca danej spoločnosti,“ uviedol Čarnogurský, ml. Ako dodal, zatiaľ na žiadny nebankový subjekt konkurz nebol vyhlásený.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS