ČLÁNOK
Varšavská burza plánuje kúpiť malý podiel v Euronext
19. februára 2001

Varšavská burza oznámila, že plánuje kúpiť podiel vo výške menej ako 1 % v európskej akciovej burze Euronext, keď táto vyhlási v máji verejnú ponuku (IPO). Kúpa podielu bude dôležitým krokom smerom k integrácii búrz. Podľa názoru analytikov sa poľská burza snaží pričleniť k burze Euronext, pretože nechce byť vynechaná z procesu konsolidácie európskych akciových trhov.

„Musíme byť pripravení na rokovania a kúpa podielu v Euronext môže celej veci výrazne pomôcť,“ povedal predseda dozornej rady varšavskej akciovej burzy Marek Wierzbowski. Varšavská burza, ktorá je najväčšou stredoeurópskou burzou s celkovou trhovou kapitalizáciou 27 mld. USD, už viackrát uviedla, že má záujem pričleniť sa k niektorej z aliancií európskych búrz, ktoré sa postupne vytvárajú. V minulom roku poľská burza zaviedla nový obchodný systém, ktorý sa zakladá na štandarde používanom burzou Euronext.

Euronext bol vytvorený nedávno zoskupením medzi francúzskou, belgickou a holandskou burzou. Analytici odhadujú hodnotu burzy Euronext na 3-4 mld. EUR. Poľska vláda plánuje sprivatizovať varšavskú burzu do konca roku 2002, pričom zatiaľ vlastní 98 % jej akcií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS