ČLÁNOK
Valné zhromaždenie v PKB
7. apríla 1997

Ten za rok 1996 predstavoval sumu 160,1 mil. Sk. Akcionári schválili výplatu dividend vo výške 14% z nominálnej hodnoty akcií. »PKB má v súčasnosti 30 pobočiek a expozitúr a dve dcérske spoločnosti – Komunálnu poisťovňu a Komunálnu finančnú spoločnosť. Tohto roku PKB predpokladá dosiahnutie bilančnej sumy vo výške 16 mld Sk, čo je o 3 mld Sk viac ako v roku 1996. Z celkového objemu úverov poskytnutých touto bankou – 6,544 mld Sk, je iba 1,2% klasifikovaných.«


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 11. 2020

USD 1,190 0,001
CZK 26,138 0,037
GBP 0,891 0,000
HUF 361,180 0,050
CAD 1,547 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS