ČLÁNOK
Valné zhromaždenie v PKB
7. apríla 1997

Ten za rok 1996 predstavoval sumu 160,1 mil. Sk. Akcionári schválili výplatu dividend vo výške 14% z nominálnej hodnoty akcií. »PKB má v súčasnosti 30 pobočiek a expozitúr a dve dcérske spoločnosti – Komunálnu poisťovňu a Komunálnu finančnú spoločnosť. Tohto roku PKB predpokladá dosiahnutie bilančnej sumy vo výške 16 mld Sk, čo je o 3 mld Sk viac ako v roku 1996. Z celkového objemu úverov poskytnutých touto bankou – 6,544 mld Sk, je iba 1,2% klasifikovaných.«


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

7. 12. 2022

USD 1,053 0,001
CZK 24,322 0,006
GBP 0,864 0,002
HUF 410,630 4,450
CAD 1,439 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS