ČLÁNOK
Valné zhromaždenie spoločnosti Slovnaft rozhodlo o rozdelení čistého zisku 1,702 mld. Sk dosiahnutého v roku 1997
24. apríla 1998

Valné zhromaždenie spoločnosti Slovnaft rozhodlo o rozdelení čistého zisku 1,702 mld. Sk dosiahnutého v roku 1997. Spoločnosť vyplatí dividendy vo výške 3 % nominálnej hodnoty akcií, čo predstavuje 29,03 % čistého zisku. Dividenda za minulý rok tak dosiahne 30 Sk na akciu. Výplata dividend by sa mala realizovať postupne od konania valného zhromaždenia do 30. októbra 1998. Dividenda bude zdanená priamo v a. s. Slovnaft 15-percentnou sadzbou dane. Akcionári tiež rozhodli o tom, že celý nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 43,5 mil. Sk sa prevedie do fondu krytia hmotného investičného majetku. Tantiémy členom orgánov spoločnosti by podľa rozhodnutia valného zhromaždenia mali byť vo výške 0,5 % čistého zisku, zákonný rezervný fond v hodnote 5 % čistého zisku. Fond krytia hmotného investičného majetku predstavuje 65,47 % čistého zisku. Nárok na výplatu tantiém za minulý rok majú členovia predstavenstva a členovia dozornej rady podľa počtu kalendárnych dní výkonu ich funkcie počas roka. Z navrhovanej výšky tantiém prináleží predstavenstvu 50 % a dozornej rade tiež 50 %, pričom rozdelenie sa vykoná k priznanej mesačnej mzde resp. odmeny. Tantiémy budú zdanené v spoločnosti Slovnaft 20-percentnou daňou. Dnešné riadne valné zhromaždenie rozhodlo okrem iného tiež o zmene stanov, na základe ktorej sa znižuje počet členov dozornej rady z pôvodných 9 na sedem členov. Po skončení volebného obdobia členov volených zamestnancami spoločnosti v roku 1999 bude mať dozorná rada šesť členov. Táto zmena sleduje podľa predstaviteľov spoločnosti plynulý prechod k optimálnemu počtu členov dozornej rady. Valné zhromaždenie v tejto súvislosti odvolalo dvoch členov dozornej rady, a to jej predsedu zastupujúceho Fond národného majetku (FNM) SR Jána Kata a člena dozornej rady a zástupcu FNM SR Dušana Švantnera. Generálny riaditeľ Slovnaftu Slavomír Hatina na tlačovej besede uviedol, že FNM SR už predal poslednú akciu spoločnosti, ktorú vlastnil, takže už nie je dôvod, aby boli jeho zástupcovia v dozornej rade. Valné zhromaždenie zároveň opätovne zvolilo štyroch členov predstavenstva. Za zmenu v dozornej rade sa z prítomných akcionárov vlastniacich 10 243 692 akcií, čo je 62,2 % základného imania spoločnosti, vyslovilo 91,72 %. Slovnaft dosiahol za minulý rok hrubý zisk 3,113 mld. Sk, čo znamená nárast viac ako o tretinu oproti predchádzajúcemu roku. Hodnota predaja vlastných výrobkov, tovaru a služieb dosiahla 40,17 mld. Sk pri medziročnom raste takmer 12 %. Export predstavoval 20,3 mld. Sk, čiže 50,67 % predaja a smeroval do 32 krajín. V minulom roku spoločnosť spracovala 5,23 mil. ton ropy, čo predstavuje oproti roku 1996 zvýšenie o 47,6 tisíc ton. Prvý raz od vzniku akciovej spoločnosti v roku 1992 bolo celé množstvo ropy nakúpené vo vlastnej kompetencii a dovezené z Ruskej federácie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS