ČLÁNOK
Valné zhromaždenie schválilo zmenu stanov RIF
7. decembra 2001

Akcionári Reštitučného investičného fondu (RIF) na mimoriadnom valnom zhromaždení (MVZ) odsúhlasili zmenu jeho stanov. Na základe týchto zmien, ktoré navrhol Fond národného majetku (FNM) SR, bude na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene stanov a voľbe a odvolaní člena dozornej rady potrebná sedemosminová väčšina hlasov prítomných akcionárov. Sedemosminová väčšina hlasov prítomných akcionárov bude potrebná aj na rozhodnutie valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti.

O zvýšení základného imania bude môcť v súlade s právnymi predpismi a stanovami RIF rozhodovať jeho valné zhromaždenie alebo predstavenstvo. O znížení základného imania bude rozhodovať valné zhromaždenie. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania bude potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov. V ostatných záležitostiach bude potrebná na rozhodnutie valného zhromaždenia jednoduchá väčšina hlasov prítomných akcionárov. Stanovy RIF boli doplnené aj klauzulou, podľa ktorej musí mať fond uzatvorenú zmluvu na výkon činnosti depozitára. Agentúru SITA o tom informoval predseda predstavenstva RIF Tibor Gregor.

Po prevedení 28,59-percentného balíka akcií RIF na združenie spoločností J&T Banka, a.s., Prvá Penzijná správcovská spoločnosť a The Brookdale Group LLC by malo FNM ostať 14,41 % akcií RIF. Ako agentúru SITA informoval predseda predstavenstva J&T Asset Management Boris Procik, prostriedky za kúpu akcií RIF poukázalo združenie na účet FNM práve tento štvrtok. Kúpna cena za tento podiel je 507 094 781 Sk. Združenie by malo na základe výsledku výberového konania získať aj 10-percentný balík akcií RIF od Slovenského pozemkového fondu (SPF). Obe strany však ešte rokujú o detailoch kúpno-predajnej zmluvy. SPF po predaji uvedeného balíka akcií ostane vo fonde 5,65-percentný podiel. Keďže združenie získa v RIF-e viac ako 30 % akcií, bude musieť vyhlásiť verejný prísľub na odkúpenie akcií od minoritných akcionárov.

V majetku RIF sa nachádza 4 175 685 kusov akcií 409 akciových spoločností a 10 emisií dlhopisov. Základné imanie RIF je 2,187 mld. Sk, pričom spoločnosť emitovala 2,187 mil. kusov akcií na doručiteľa. Podľa zákona o kolektívnom investovaní je RIF do 31. decembra 2005 povinný rozhodnúť o premene na podielový fond, alebo zrušiť sa likvidáciou.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS