ČLÁNOK
Valné zhromaždenie rozhodne o predaji akcií Komárňanských lodeníc
15. mája 1999

Na základe rozhodnutia predstavenstva ponúkla Chirana-Prema, a.s., Stará Turá predaj svojho podielu v Slovenských lodeniciach Komárno, a.s. (SLK). O tom, ako sa táto otázka vyrieši a či sa predaj podielu spoločnosti Chirana-Prema v SLK uskutoční, rozhodne riadne valné zhromaždenie. Pre agentúru SITA to povedal generálny riaditeľ Chirana-Prema Peter Murin. Podľa informácií Strediska cenných papierov SR z 30. apríla však podiel spoločnosti Chirana-Prema v SLK už poklesol z 19,64 % na nulu, pričom nadobúdateľom spomínaného podielu sa stala Banka Slovakia, a.s.. O predaj podielu Chirana-Prema v SLK žiadajú podľa P. Murina minoritní akcionári spoločnosti. Títo akcionári považujú podľa jeho slov investíciu Chirana-Prema v SLK za nepotrebnú a chcú takto viazané prostriedky uvoľniť pre potreby podniku. P. Murin nevylúčil i možnosť, že takýmto spôsobom chcú minoritní akcionári ovplyvniť hospodársky výsledok a uchádzať sa o svoje dividendy. „Rozdiel medzi vtedajšou kúpnou a súčasnou cenou akcií SLK nie je malý. Ak by sa predaj podielu Chirana-Prema v SLK uskutočnil, musíme potom povedať, kto a akým spôsobom bude znášať stratu z takéhoto predaja,“ uzatvoril P. Murin. Riadne valné zhromaždenie by sa malo uskutočniť 4. júna tohto roku v Starej Turej. Podľa P. Murina by sa dva týždne pre týmto stretnutím akcionárov malo uskutočniť mimoriadne valné zhromaždenie zvolané minoritnými akcionármi, na ktorom by sa mali okrem iného prerokovať zmeny v predstavenstve spoločnosti. Chirana-Prema, a.s. Stará Turá vykázala za minulý rok stratu 176,8 mil. Sk, pričom v roku 1996 dosiahla zisk 8,1 mil. Sk. V minulom roku predstavovali tržby spoločnosti 1,532 mld. Sk, pričom oproti roku 1996 poklesli o 0,66 %. Na domáci trh smeroval tovar za 681 mil. Sk a na export za 851 mil. Sk. Vo výrobkovom sortimente zaznamenala Chirana-Prema najvyšší rast predaja u lekárskych prístrojov a najväčší pokles u stomatologickej techniky. Základné imanie ku koncu minulého roka predstavovalo 1,034 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS