ČLÁNOK
Valné zhromaždenie by sa mohlo konať ešte tento mesiac
9. augusta 2000

Ministerka M. Machová nepovažuje vstup Ispatu do VSŽ za pravdepodobný.
Valné zhromaždenie VSŽ, a.s., Košice, ktoré by malo definitívne potvrdiť vstup americkej spoločnosti U.S. Steel do spoločnosti, by sa mohlo uskutočniť už koncom tohto mesiaca, prípadne začiatkom septembra. Vedenie VSŽ by malo do 15. augusta pripraviť dokumenty potrebné pre rozhodovanie akcionárov na valnom zhromaždení. Keďže naďalej trvá exkluzívne postavenie U.S. Steel v rokovaniach o strategickom vstupe do východoslovenských oceliarní, vstup iného záujemcu o VSŽ – spoločnosti Ispat – nie je pravdepodobný. V stredu to povedala ministerka Hoci Ispat v posledných dňoch ponúkol podľa ministerky pre správu a privatizáciu národného majetku Márie Machovej odkúpenie akcií VSŽ na kapitálovom trhu za cenu 514 Sk za akciu, jeho ponuku nepovažuje za výhodnejšiu ako ponuku americkej spoločnosti. U.S. Steel totiž podľa M. Machovej ponúka 120 Sk za akciu, chce však získať iba tie aktíva VSŽ, a.s., ktoré sú spojené s hutníckou výrobou. Po oddelení tzv. core spoločnosti ostanú v majetku VSŽ, a.s. aktíva v hodnote približne 16 mld. Sk. Ide o rôzne strojárske spoločnosti vo vlastníctve VSŽ, a.s. Navyše existencia spoločného podniku VSŽ a U.S. Steel na výrobu pocínovaných plechov v hodnote 70 mil. USD je ďalším problémom pri prípadnom vstupe Ispatu do VSŽ, keďže U.S. Steel nie je ochotný vzdať sa svojho podielu. Americký výrobca ocele chce podľa Machovej uplatniť svoje predkupné právo na podiel VSŽ v spoločnom podniku.
Ministerka privatizácie považuje za dôležité aj ostatné podmienky kapitálového vstupu, nielen kúpnu cenu akcií. Ide napríklad o rating strategického partnera a úroveň finalizácie jeho produkcie, v ktorých U.S. Steel dominuje.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS