ČLÁNOK
Valné zhromaždenie BCPB schválilo vstup RM-S medzi akcionárov
4. júna 2001

Valné zhromaždenie Burzy cenných papierov, a.s., Bratislava (BCPB) schválilo emisné podmienky navýšenia základného imania BCPB, o ktoré sa bude uchádzať RM-S Market, o.c.p., a.s. RM-S Market je 100-percentnou dcérou RM-Systému Slovakia (RM-S). Jeho vstupom medzi akcionárov BCPB sa uskutoční plánované spojenie BCPB a RM-S. Agentúru SITA o tom informoval generálny riaditeľ BCPB Juraj Lazový.

RM-S Market sa bude navýšením základného imania BCPB snažiť o získanie 16-percentného podielu na základnom imaní burzy. Navyšovanie základného imania sa uskutoční v dvoch kolách. Prvé kolo upisovania akcií BCPB sa uskutoční 21. júna pre súčasných akcionárov, druhé kolo bude 25. júna pre ostatných členov burzy.

Burzová komora BCPB, ktorá je v súčasnosti hlavným výkonným orgánom burzy, schválila vstup RM-S do svojej akcionárskej štruktúry 2. marca. V súčasnosti sú najväčšími akcionármi bratislavskej burzy Fond národného majetku SR, Všeobecná úverová banka, Slovenská poisťovňa, Investičná a rozvojová banka a Slovenská sporiteľňa.

Základné imanie BCPB sa zvýši vydaním 2169 kusov nových akcií. Generálna riaditeľka RM-S Darina Huttová vyjadrila spokojnosť s výsledkami valného zhromaždenia BCPB. „Naša účasť na zvyšovaní základného imania bude záležať najmä od výsledkov prvého kola,“ uviedla D. Huttová. RM-S Market sa bude navýšením základného imania BCPB snažiť o získanie 16-percentného podielu na základnom imaní burzy.

Valné zhromaždenie BCPB rozhodlo aj o odvolaní Petra Huňora z funkcie člena predstavenstva a zvolilo za nového člena predstavenstva Pavla Ondriša. Za nových členov dozornej rady zvolilo Juraja Ondriša a Petra Huňora.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS