ČLÁNOK
Valné zhromaždenie akcionárov VSŽ odsúhlasilo memorandum o porozumení
25. mája 2000

Riadne valné zhromaždenie VSŽ, a. s., schválilo principiálne podmienky transakcie dohodnutej medzi VSŽ, a.s., a spoločnosťou U.S. Steel tak, ako je uvedené v memorande o porozumení a splnomocnilo predstavenstvo na implementáciu krokov vedúcich k uskutočneniu transakcie s tým, že definitívne podmienky transakcie podliehajú schváleniu valného zhromaždenia. Na hlasovaní bolo prítomných 83,25 % akcionárov, z ktorých za hlasovalo 84,18 %, proti 0,11 % a hlasovania sa zdržalo 15,7 %.

Prezident VSŽ a.s. Gabriel Eichler vyjadril spokojnosť s priebehom valného zhromaždenia (VZ) spoločnosti. „Oceňujem dôveru, ktorú sme dostali od akcionárov vyjadrenú 84 percentami hlasov v prospech navrhovaného postupu pri vstupe U.S. Steel do VSŽ,“ povedal G. Eichler na tlačovej besede počas prestávky rokovania akcionárov. Eichler očakáva uzavretie príprav transakcie do konca júna. Je potrebné uzavrieť dohodu s bankami o splatení dlhu, ktorý v súčasnosti predstavuje okolo 20 mld. Sk, vyjasnenie problémov s daňovými dorubmi štátu. Nakoniec musia akcionári vyjadriť súhlas s presnými podmienkami transakcie. „Som rád, že podporu našim úmyslom vyjadrila aj spoločnosť Hutník. Chápem to ako vyjadrenie podpory zamestnancov VSŽ,“ dodal Eichler. Prezident UEC (dcérska spoločnosť U.S. Steel Group – USX Engineers and Consultans) John E. Goodish označil dohodu medzi VSŽ a U.S. Steel za všestranne výhodnú. Potvrdil záujem vybudovať prostredníctvom U.S. Steel Košice základňu pre ďalšiu expanziu spoločnosti v Európe. Dôkazom toho je aj záväzok investovať v najbližších 10 rokoch 700 mil. USD , znižovať zamestnanosť iba pomocou prirodzeného úbytku zamestnancov, ako aj úmysel podporiť životaschopnosť zvyšku VSŽ prostredníctvom 3-ročných kontraktov s dodávateľskými spoločnosťami. V závere VZ akcionári schválili aj posledné body programu, na základe ktorých sa od 1. júna zlúčia spoločnosti VSŽ Finančné a účtovnícke služby, VSŽ Infoconsult a VSŽ Press s firmou VSŽ a.s., a v stanovách spoločnosti sa rozšíri predmet podnikania. Súhlas akcionárov VSŽ, a.s., Košice s memorandom o porozumení medzi VSŽ a spoločnosťou U.S. Steel, ktorý vyslovili na valnom zhromaždení, hodnotí podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš pozitívne. „Ide o dobré riešenie, ktoré je výhodné pre fabriku aj jej zamestnancov. Umožní rozvoj firmy a udržanie zamestnanosti. Ako ukázalo hlasovanie, je to riešenie prijateľné aj pre akcionárov,“ povedal I. Mikloš. Rozhodnutie akcionárov môže podľa neho pozitívne ovplyvniť snahu Slovenska vstúpiť do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), hoci nebude mať rozhodujúci vplyv na zmenu doteraz negatívneho postoja USA. Na adresu hlasovania odborového predáka Jaroslava Grubera, ktorý na valnom zhromaždení zastupoval spoločnosť Hutník vlastniacu 10 % akcií VSŽ a ktorý vopred deklaroval podporu memorandu v rozpore so svojimi predchádzajúcimi vyhláseniami, vicepremiér poznamenal: „Keď je to jednoznačné, niektorí ľudia považujú za výhodnejšie pridať sa k väčšine.“ Gruber ešte 13. apríla konštatoval, že „memorandum v súčasnej podobe je dehonestujúce pre firmu, pre zamestnancov i pre Slovensko.“ Riadne valné zhromaždenie akcionárov VSŽ, a. s., schválilo principiálne podmienky transakcie dohodnutej medzi VSŽ, a.s., a spoločnosťou U.S. Steel tak, ako je uvedené v memorande o porozumení a splnomocnilo predstavenstvo na implementáciu krokov vedúcich k uskutočneniu transakcie. Definitívne podmienky transakcie podliehajú schváleniu valného zhromaždenia. Na hlasovaní bolo prítomných 83,25 % akcionárov, z ktorých za hlasovalo 84,18 %, proti 0,11 % a hlasovania sa zdržalo 15,7 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 4. 2024

USD 1,063 0,002
CZK 25,275 0,008
GBP 0,863 0,007
HUF 393,900 1,400
CAD 1,459 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS