ČLÁNOK
Váhostav dlhuje bankám 26 mil. a dodávateľom 92 mil. eur
7. januára 2015

Stavebná spoločnosť Váhostav – SK, a.s. (Váhostav), ktorá je v reštrukturalizácii, má voči bankám záväzky v objeme 26,4 mil. eur, najmä za existujúce úvery. Uznané záväzky spoločnosti voči dodávateľom z obchodného styku dosahujú 92,3 mil. eur. Informoval o tom v stredu hovorca Váhostavu Tomáš Halán s tým, že ide o súhrnnú výšku prihlásených pohľadávok veriteľov. Váhostav v spolupráci so správkyňou Petrou Gábrišovou vypracuje reštrukturalizačný plán, z ktorého bude jasné, v akej výške a v akom časovom horizonte budú vyplácané staré záväzky spoločnosti.

Veritelia Váhostavu si v piatok 2. januára zvolili päťčlenný veriteľský výbor. Sú v ňom tri banky – Československá obchodná banka, Slovenská sporiteľňa a Tatra banka a ďalšie dve spoločnosti. Jednou z nich by mala byť stavebná spoločnosť Doprastav, a.s., ktorá je tiež v reštrukturalizácii. „Z prítomných veriteľov sa na zložení veriteľského výboru zhodlo približne 95 % hlasov všetkých veriteľov a tak drvivou väčšinou podporili reštrukturalizáciu spoločnosti. Počas schôdze veriteľov informovalo vedenie Váhostavu o stave firmy a predpokladanom obchodnom a finančnom vývoji na najbližšie obdobie,“ uviedol Halán.

Reštrukturalizácia bola podľa vedenia Váhostavu jedinou možnosťou ako firmu zachrániť, udržať takmer 1 300 pracovných miest a zároveň uspokojiť veriteľov vo vyššej miere ako pri konkurze. „Za posledné mesiace sa podarilo firmu stabilizovať a všetky nové záväzky sú vyplácané načas. Na väčšine stavieb sa dobehlo meškanie, na niektorých sa toto meškanie postupne dobieha tak, aby sa dodržiaval stanovený harmonogram prác,“ zhodnotil na záver minulého roka vývoj spoločnosti jej generálny riaditeľ Marián Moravčík.

Spoločnosť Váhostav – SK, a. s. bola založená vo februári 1993 a so svojím predchodcom má vyše 60-ročnú históriu. Základné imanie firmy je 20 mil. eur, jej akcionárom je spoločnosť Finasist, a. s. podnikateľa Juraja Širokého. Súčasný názov má od apríla 2001, dovtedy fungovala pod menom Prvá slovenská tunelárska, a. s. Sídlo mala najprv v Bratislave, od apríla 2000 v Žiline a od júla 2014 opäť v Bratislave.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS