ČLÁNOK
Váhostav, a.s., Žilina zrealizoval za prvý polrok 1998 tržby 1,704 mld. Sk.
23. júla 1998

Váhostav, a.s., Žilina zrealizoval za prvý polrok 1998 tržby 1,704 mld. Sk. Ako pre agentúru SITA povedal vedúci útvaru plánu a ekonomiky práce spoločnosti Štefan Opavský, stavebné práce predstavovali 1,497 mld. Sk, z toho práce zrealizované vlastnými pracovníkmi 1,206 mld. Sk. Váhostav zaznamenal v uvedenom období stratu 40 mil. Sk pri výnosoch 2,162 mld. Sk a nákladoch 2,202 mld. Sk. Záporný hospodársky výsledok ovplyvnila podľa Š. Opavského výrazná zmena štruktúry výroby, keď spoločnosť prechádza od vodohospodárskej výstavby, inžinierskych sietí a priemyselnej výstavby k občianskej výstavbe a diaľničnému programu. S touto zmenou následne súvisí napríklad rozsiahla investorská príprava a zabezpečovanie výkupov pozemkov. Vývoz sa na výkonoch podniku podieľal do konca júna 175 mil. Sk. Dlhodobým strategickým zámerom firmy je podľa predstaviteľov spoločnosti dosiahnuť 22 – 25 % podiel celkových výkonov realizovaných v zahraničí na celkových tržbách. V minulom roku bol tento podiel 12 %. Stavebné práce vykonáva Váhostav predovšetkým v Rusku, na Ukrajine, v ČR, Nemecku a od marca tohto roku i na Cypre, kde firma vyhrala tender Svetovej banky na výstavbu 20 čerpacích staníc. V polovici júla získal Váhostav certifikát systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001. Podnik sa podieľa v súčasnosti z významných domácich projektov na výstavbe diaľnic, tunelov a mostov, na dokončovaní Vodného diela Žilina a na budovaní novej centrály Národnej banky Slovenska v Bratislave. Výnosy spoločnosti by v roku 1998 mali predstavovať podľa podnikateľského zámeru 4,1 mld. Sk, čo zodpovedá úrovni vlaňajšieho roka. Zisk pred zdanením by mal podľa predpokladov dosiahnuť 144 mil. Sk, pričom v minulom roku to bolo podľa predbežných výsledkov 88 mil. Sk. Investície sa očakávajú vo výške 350 mil. Sk a mali by smerovať predovšetkým do zabezpečenia technologických zariadení spoločnosti. Priemerný počet zamestnancov Váhostavu Žilina dosahoval v období január až jún 3 825 pracovníkov a priemerný zárobok je 10 878 Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS