ČLÁNOK




Váhostav, a.s., Žilina plánuje v tomto roku realizovať 17 až 25% tržieb na stavbách v zahraničí a tým čiastočne eliminovať očakávané výpadky investícií a riziká v tuzemskom podnikaní.
27. februára 1998

Pre agentúru SITA to povedal generálny riaditeľ spoločnosti Vojtech Belčák. V. Belčák považuje slovenské podnikateľské prostredie na začiatku roku 1998 za „krajne nepriaznivé“. Príčinou je podľa neho okrem iného skutočnosť, že do diaľničného programu sa z plánovaných 16,5 mld. Sk zo štátneho rozpočtu investovalo dodnes 10 mld. Sk, ktoré pochádzajú z mimorozpočtových zdrojov so zárukou štátu. „Je to spolu o 6 mld. Sk menej, ako sa pôvodne plánovalo a čas získania úveru je v nedohľadne,“ povedal generálny riaditeľ Váhostavu. Ďalším problémom sú podľa neho zdroje na dokončenie Vodného diela (VD) Žilina, ktoré sú „ohrozené“. V rámci výstavby VD Žilina preinvestoval Váhostav minulý rok celkovo 1,53 mld. Sk, čím sa podľa V. Belčáka vytvorili vecné aj termínové podmienky na dokončenie stavby v tomto roku. Do konca marca 1998 by mali byť ukončené stavebno-montážne práce tak, aby sa dosiahli požadované prevádzkové hladiny v nádrži. V. Belčák zdôraznil, že dokončenie VD Žilina do novembra 1998 vyžaduje prestavať a zaplatiť práce za 618 mil. Sk. V. Belčák upozornil aj na fakt, že finančné zdroje a platobné kalendáre na mnohé stavby sú „neznáme a keďže neklesá cena peňazí, úvery sú čoraz nereálnejšie“. Váhostav, a.s., Žilina očakáva v tomto roku obrat viac ako 4 mld. Sk. Spoločnosť plánuje znížiť podiel vodohospodárskych a ekologických stavieb na celkovej výrobe z minuloročných 41 % na 26 %. Z 19 na 34 % by sa však mal zvýšiť podiel stavieb diaľničného programu a inžinierskych stavieb. Podiel pozemného staviteľstva by mal zostať na rovnakej úrovni. Váhostav predpokladá za rok 1997 zisk pred zdanením 88 mil. Sk. Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb dosiahli v minulom roku 4,1 mld. Sk, pričom tržby za stavebné práce tvorili 3,9 mld. Sk. Vývoz predstavoval 450 mil. Sk, pričom spoločnosť exportuje do Nemecka, ČR, Ruska a na Ukrajinu. Váhostav zamestnával v roku 1997 priemerne 3 850 pracovníkov a ich priemerný zárobok bol 10 729 Sk. Váhostav Žilina sa okrem výstavby Vodného diela Žilina zúčastňuje v rámci združenia s Hydrostavom a ZIPP-om stavby ústredia Národnej banky Slovenska v Bratislave. Spoločnosť realizuje aj výstavbu obchvatu Čadce, diaľničných úsekov Skalité – Zwardoň a Čadca – Osčadnica a Polyfunkčného domu na námestí Martina Benku v Bratislave.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2023

USD 1,054 0,007
CZK 24,470 0,059
GBP 0,868 0,002
HUF 390,850 1,970
CAD 1,426 0,006

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS