ČLÁNOK
Väčšina úloh z Auditu štátnej správy sa napĺňa
18. júla 2001

Prevažná väčšina úloh vyplývajúcich z Auditu štátnej správy sa podľa vicepremiéra pre ekonomiku Ivana Mikloša napĺňa. Za najväčší úspech považuje prijatie zákonov o štátnej službe a verejnej službe. Otvorenie systému, zrušenie definitívy a väčšia diferenciácia hodnotenia pracovníkov by mala priniesť odhadované úspory v objeme 4 mld. Sk ročne. „Časť by sa mala použiť na zvýšenie motivácie. Nedostatočné financovanie totiž vedie k absencii kvalitných pracovníkov v štátnej správe,“ uviedol podpredseda vlády.

Pozitívne zmeny boli dosiahnuté aj v systéme verejného obstarávania. Úrad pre verejné obstarávanie vyčíslil, že pri spoločnom obstarávaní možno ušetriť 7 % nákladov, konkrétne 2 až 5 mld. Sk ročne. Vláda už schválila aj princípy podprahového obstarávania do pol milióna korún.

Problematickými oblasťami pri plnení úloh auditu zostáva transformácia rozpočtových a príspevkových organizácií. V podstate každý rezort nedodržiava úplne rozhodnutia vlády, najhoršie je na tom ministerstvo pôdohospodárstva. Rezort financií nerešpektuje filozofiu auditu pri organizácii spoločnej správy budov, stanovení pravidiel podnikateľskej činnosti štátnych inštitúcií a systému odvádzania prostriedkov do štátneho rozpočtu štátnymi podnikmi a akciovými spoločnosťami.

Na úspešné zavŕšenie auditu je podľa Mikloša nevyhnutné pokračovať v reforme verejného obstarávania, zabezpečiť implementáciu zákonov o štátnej službe a verejnej službe a zabezpečiť realizáciu koncepcie výkonnostných auditov. Dotvoriť je nevyhnutné tiež právny rámec transformácie rozpočtových a príspevkových organizácií. Prijať bude treba zákony o vede a technike, transformačný zákon a novelu zákona o neziskových organizáciách.

Slovenský kabinet schválil Audit súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti koncom augusta minulého roka. Reformy, ktoré zahŕňa, majú viesť k zvýšeniu kvality a transparentnosti ústrednej štátnej správy a zníženiu jej nákladnosti. Komplexnú správu o realizácii záverov auditu uzavrie pracovná skupina zrejme najskôr v apríli budúceho roka. Čiastkové výsledky bude pravidelne monitorovať Porada ekonomických ministrov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS