ČLÁNOK
Väčšina respondentov hodnotí ekonomickú situáciu ako dobrú
27. apríla 2001

V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom hodnotí v apríli ekonomickú situáciu ako dobrú väčšina respondentov. Saldo po sezónnom očistení údajov vzrástlo v porovnaní s marcom o dva percentuálne body. Ekonomickú situáciu hodnotia ako dobrú predovšetkým respondenti širokosortimentných predajní obchodných reťazcov a maloobchodu s potravinami, nápojmi a tabakom. Vyplýva to z výsledkov konjunkturálneho prieskumu vo vnútornom obchode, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.

Z pozitívneho salda dosiahnutého pri hodnotení ekonomickej situácie na nasledujúce tri mesiace možno usudzovať, že respondenti neočakávajú zhoršenie ekonomickej situácie ani v blízkej budúcnosti a v porovnaní s ostatným odhadom sa ich výhľadový optimizmus stabilizoval. Priaznivú ekonomickú situáciu očakávajú vo všetkých sortimentných typoch maloobchodného predaja.

V apríli sa saldo stavu zásob tovarov už tretí mesiac drží na rovnakej úrovni a väčšina respondentov, až 87 %, naďalej pokladá ich objem za primeraný sezóne.

Indikátor dôvery v maloobchode vďaka priaznivému posudzovaniu ekonomickej situácie a optimálnemu stavu zásob vzrástol oproti marcu o štyri percentuálne body.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS