ČLÁNOK
Väčšina pozmeňujúcich návrhov k ŠR nekonkrétnych
28. novembra 2000

Väčšina pozmeňujúcich návrhov k budúcoročnému štátnemu rozpočtu (ŠR) je nekonkrétna v oblasti získania finančných zdrojov a preto ich predkladateľ nemôže podporiť. Na spoločnom rokovaní členov Výboru Národnej rady SR pre financie, rozpočte a menu so spravodajcami jednotlivých parlamentných výborov k návrhu ŠR na rok 2001 to konštatovala ministerka financií Brigita Schmögnerová.

Stanovisko k pripravenému rozpočtu prezentoval aj predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) Jozef Stahl, podľa ktorého sú v návrhu rezervy najmä v možnostiach získania daňových príjmov. NKÚ poukázal aj na výrazné nedostatky v hospodárení zdravotných poisťovní a štátnych fondov.

Väčšina schválených pozmeňujúcich návrhov z jednotlivých výborov k ŠR počítala najmä s presunutím prostriedkov z kapitoly Všeobecná pokladničná správa, čo považuje ministerka financií za nereálne. Negatívne stanovisko zaujala k návrhu poľnohospodárskeho výboru na navýšenie príjmov rozpočtu, ktoré mali pokryť príjmy z daní z liehu, pretože tieto príjmy nemožno podľa ministerky kvantifikovať a sú rizikové. Navýšenie rozpočtovej kapitoly žiadal okrem ďalších aj osobitný kontrolný výbor na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, aj tento návrh však predkladateľka rozpočtu neodporúčala akceptovať. Ministerka neodporúčala ani zmeny navrhované výborom pre kultúru a médiá smerujúce k navýšeniu rozpočtov verejnoprávnych médií. Z dôvodu obmedzených možností ŠR Schmögnerová neodporúčala podporiť ani zvýšenie výdavkov v kapitole školstva, alebo zvýšenie vymeriavacieho základu pre zdravotné poistenie poistencov štátu.

Na spoločnom rokovaní predniesli svoje stanoviská aj zástupcovia vysokých škôl a Matice slovenskej. Stanovisko k návrhu rozpočtu zatiaľ neprijal Výbor pre financie, rozpočet a menu. Bez pozmeňujúcich návrhov tohto výboru zatiaľ poslanci v ostatných výboroch k návrhu ŠR predložili viac ako 50 pozmeňujúcich návrhov. Spoločnú správu k návrhu ŠR musí gestorský finančný výbor schváliť najneskôr 24 hodín pred začatím rokovania o návrhu zákona o rozpočte.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS