ČLÁNOK
Väčšina Britov podľa prieskumov nikdy nepoužila internet
26. septembra 2000

Hoci internet sľubuje revolúciu v oblasti biznisu a radikálnu zmenu v spôsobe práce ľudí, väčšina dospelých Britov ho nikdy nepoužila. Vyplýva to z prieskumu Národného štatistického úradu Veľkej Británie, ktorého výsledky boli zverejnené v utorok.

Prieskum naznačuje, že 55 % Britov nikdy nepracovalo s internetom, pričom najpočetnejšiu skupinu z nich tvoria osoby s nízkymi príjmami. Aktívnejšími užívateľmi internetu sú muži, pričom tento výdobytok techniky použilo už 52 % mužov a iba 39 % žien. Britská vláda podporuje „internetovú revolúciu“, a snaží sa zabezpečiť prístup na internet pre všetkých, pričom tento cieľ sa javí ako dosiahnuteľný, pretože v nasledujúcich mesiacoch sa bude pripravovať poskytovanie internetu prostredníctvom televíznej siete.

Problémom je však konzervatívny prístup staršej generácie k novej technológii, nedostatočná dôvera voči nej a slabý záujem o ňu. Výskum naznačil, že iba 6 % dospelých obyvateľov vo veku nad 75 rokov sa unúvalo použiť internet, kým vo vekovej kategórii 16 až 24 rokov je tento údaj až 69 %. Významnú úlohu pri používaní internetu zohráva sociálny status. Dve tretiny osôb patriacich do rodín, na čele ktorých je vzdelaný človek, používa internet, kým v prípade rodín nevzdelaných robotníkov predstavuje tento podiel 20 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 12. 2020

USD 1,216 0,001
CZK 26,518 0,098
GBP 0,903 0,001
HUF 358,570 0,940
CAD 1,563 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS