ČLÁNOK
Väčšina akciových fondov znehodnotila svoje podiely
6. novembra 2001

Asi polovica otvorených podielových fondov členov Asociácie správcovských spoločností (ASS) dosiahla za uplynulý týždeň zhodnotenie svojich podielov. Väčšina akciových fondov správcovských spoločností znehodnotila, len deväť z celkového počtu 41 fondov, dosiahlo zhodnotenie svojho podielu. Dlhopisové fondy boli úspešné, pričom sa ich zhodnotenie pohybovalo väčšinou do 1 %. Od minulého pondelka sa obchoduje s peňažným a dlhopisovým korunovým fondom Sporo Asset Management (AM).

V 44. týždni sa medzi akciovými fondmi členov ASS darilo najviac fondu Veri-Eurovaleur spravovanému spoločnosťou Veritas SG, ktorý zhodnotil o 3,79 %. Zhodnotenie vyššie ako 1 % už okrem neho dosiahol iba WIOF US Capital rastový fond americkej správcovskej spoločnosti AIG Global Inv. Corp., ktorého podielové listy zhodnotili o 1,19 %. Najväčší pokles svojich podielov o 7,74 % zaznamenal fond KBC Equity Fund Internet spoločnosti KBC Equity Fund. Hi-tech akciový fond spoločnosti J T Asset Management znehodnotil o 5,3 %.

Medzi dlhopisovými fondmi bol v uplynulom týždni najúspešnejší Dolárový fond VÚB AM, ktorý zhodnotil svoj podiel o 2,38 %. Nižšiu úspešnosť na úrovni 1,25 % mal WIOF USD Internetional Bond spravovaný Unigestion AM. Len dva dlhopisové fondy ukončili minulý týždeň v záporných číslach, keď fond U.S. Bond Dlhopisový J T Asset Management zaznamenal 0,7-percentné znehodnotenie a fond Prijímový dlhopisový Amslico AIG Funds skončil s poklesom na úrovni 0,28 %.

Hospodárenie zmiešaných fondov sa pohybovalo od najvyššieho zhodnotenia 0,9 % pri Živnobanke-Interkonto až po znehodnotenie podielov fondu Renta II-05 spoločnosti J T AM na úrovni 1,89 %. Všetkých päť fondov peňažného trhu zhodnotilo svoj podiel, maximálne však o 0,32 % pri rastovom fonde Capital Invest. Strešný fond Veri-Select spoločnosti Veritas SG zaznamenal nárast o 2,39 %, pričom väčšina zo strešných fondov znehodnotila svoj podiel. Najviac, až o 4,02 %, klesol KBC Master Fund Sectors spoločnosti KBC Master Fund.

Od pondelka vstupujú na trh tri nové fondy VÚB AM s ktorými môžu investori obchodovať prvý mesiac bez vstupného poplatku. Sú to VÚB AM Peňažný korunový fond, VÚB AM Vyvážený rastový fond a VÚB AM Svetové akcie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS