ČLÁNOK
Väcšina akciových fondov sa opät prehupla do strát
16. apríla 2003

Väcšina akciových a zmiešaných otvorených podielových fondov clenov Asociácie správcovských spolocností (ASS) zaznamenala uplynulý týžden znehodnotenie svojich podielov. Po priaznivom týždni sa tak opät dostali do záporných císel. Dlhopisové a strešné fondy ako aj fondy penažného trhu si naopak mierne polepšili. Cisté predaje podielových fondov, ktoré predstavujú rozdiel medzi hodnotou vydaných a vrátených podielových listov, uplynulý týžden poklesli na 273,803 mil. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených ASS.

Zo skupiny akciových fondov znehodnotili svoje podiely vyše dve tretiny fondov, z ktorých najslabší bol aj tento týžden fond Japan od J&T Asset Managementu so stratou 4,64 %. Naopak najúspešnejšie boli tri fondy od Capital Investu, ked rastový, výnosový a plne rastový fond Eastern Europe Stock zhodnotili svoje podiely o 2,7 %. Medzi zmiešanými fondmi stratil najviac Progresívny zmiešaný fond pod správou Asset Managementu Slovenskej sporitelne (AM SLSP) , naopak najviac sa darilo Vyváženému rastovému fondu od VÚB Asset Managementu (VÚB AM) so ziskom 1,18 %.

V skupine fondov penažného trhu a medzi dlhopisovými a strešnými fondmi dominovali mierne zisky. Z fondov penažného trhu, kde nezhodnotili svoje podiely len štyri fondy, bol najúspešnejší Korunový penažný fond od AM SLSP so ziskom 0,15 %. Ani medzi dlhopisovými a strešnými fondmi nedosiahol žiadny fond jednopercentné zhodnotenie. Najlepší pritom bol výnosový dlhopisový fond Euro Government Bond od Capital Investu a fondy Einstein Relativ od Invesco.

Z cistých predajov otvorených fondov clenov ASS pripadalo uplynulý týžden na dlhopisové fondy viac ako 65 % v objeme 179,1 mil. Sk. Rozdiel medzi hodnotou vydaných a vrátených podielových listov fondov penažného trhu predstavoval 88,2 mil. Sk. Najväcšie cisté predaje v objeme 117,3 mil. Sk dosiahli fondy pod správou VÚB AM. Prvá Penzijná a J&T Asset Management však zaznamenali aj minulý týžden záporné predaje na celkovej úrovni okolo 11 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 9. 2020

USD 1,165 0,005
CZK 27,015 0,050
GBP 0,912 0,007
HUF 364,450 0,560
CAD 1,560 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS