ČLÁNOK


,

V znamení dynamického rastu
20. septembra 2002

Asociácia leasingových spoločností (ALS) pôsobí na Slovensku už desať rokov. Jej základnou úlohou je predovšetkým chrániť záujmy svojich členov. Prostredníctvom etického kódexu, ktorý je záväznou normou správania členov asociácie, však ochraňuje aj klienta. Nedodržiavanie tohto kódexu totiž môže viesť k vylúčeniu z radov, ktoré v súčasnosti tvorí 33 členov. Členom ALS už nie je Drukos Leasing, ktorý dobrovoľne z asociácie vystúpil.

Ako huby po daždi

Lízing začal na Slovensku od nuly. Postupne sa však vypracoval na významnú súčasť finančného sektora.

Asociácia sleduje objemy lízingových obchodov od roku 1994. Hodnota nových zariadení získaných počas tohto roka bola 3,4 mld. Sk. V nasledujúcom roku sa objem lízingu takmer zdvojnásobil. Aj ďalšie dva roky preň znamenali pozitívny prínos, keď v roku 1997 prekročil hranicu 20 mld. Sk. Roky 1998 a 1999 však boli pre slovenský lízing negatívne. Dôvodom boli turbulencie na finančnom trhu, nedostatok a vysoká cena refinančných zdrojov, ako aj investičná neistota. Pozitívny obrat nastal začiatkom nového milénia a rok 2001 bol až mimoriadne priaznivý. Priniesol historické maximum 36 mld. Sk, čo predstavuje podiel na celkových investíciách do hnuteľného majetku približne 20 percent. Výsledky v tomto roku prevýšili všetky očakávania.

Odstránenie nedostatkov

V porovnaní s prvým polrokom 2001 tohtoročný nárast bol viac ako 16 %. Hnuteľný aj nehnuteľný majetok predstavoval v lízingu vyše 18 mld. Sk. „Nastáva trend nárastu v strojových zariadeniach a výrobných technológiách oproti osobným a dodávkovým automobilom,“ hovorí predseda ALS Miloš Randák. Nákup strojov na lízing je vyšší ako tri miliardy korún, oproti vlaňajšku vzrástol takmer o 47 % a je prejavom rastu investícií do výroby.

Naproti tomu už tradične najsilnejší segment – osobné a dodávkové automobily – vzrástol iba o 6,9 %, hoci si aj tak udržal vedúcu pozíciu a na tohtoročných výsledkoch sa podieľal vyše 55 %. V lete nastal malý útlm v nákupe áut v očakávaní novely zákona o dani z príjmu. Tá totiž od septembra 2002 ustanovuje vyššie odpisy pri nákupe automobilov podnikateľmi na lízing. Napriek tomu sa však s priveľkým nárastom v automobilovom lízingu neráta. Asociácia očakáva nárast lízingových zmlúv na nákup vlakov v dôsledku obnovy železníc.

V lízingu nehnuteľností Slovensko ešte stále zaostáva. „Hlavným dôvodom bytostného nedostatku peňazí v SR boli aj nedostatky v legislatíve. Niektoré z týchto problémov sme však už odstránili,“ konštatuje M. Randák. Skončil sa tak nežiaduci stav, keď bol lízing nehnuteľností dvakrát zdaňovaný daňou z prevodu nehnuteľností a zároveň sa znížili sadzby dane. Tieto ustanovenia vstúpia do platnosti 1.januára 2003. Novelou zákona o DPH sa odstránila povinnosť uplatniť koeficient pri výpočte nároku na odpočet tejto dane. Predseda asociácie očakáva, že lízing nehnuteľností by mal v budúcnosti rásť.

Ešte stále na chvoste

V porovnaní s Českou republikou je slovenský lízing stále na nižšej úrovni. Je to dané tým, že naši západní susedia sú ekonomicky silnejšou krajinou s lepšími príjmami a s dynamickejšie sa rozvíjajúcou legislatívou. „Vlastníctvo výrobných prostriedkov a nehnuteľností je len prostriedok na to, aby sa rozvíjala podnikateľská činnosť a výroba. Nezastupiteľnú rolu tu musia hrať lízingové spoločnosti,“ tvrdí prezident Združenia podnikateľov Slovenska Karol Paulů.

Podľa výsledkov lízingu v Európe sa Slovensko vlani umiestnilo na 19. mieste v predaji hnuteľných vecí a rovnako aj nehnuteľností. Na porovnanie – Česká republika skončila v oboch kategóriách o osem priečok vyššie. V prvej trojke v predaji hnuteľných predmetov sa usadilo Nemecko, Veľká Británia a Francúzsko a pri nehnuteľnostiach skončili najlepšie Taliansko, Nemecko a Francúzsko. Za nami boli už len Turci, Maročania a Estónci v nákupe hnuteľných predmetov a pri nehnuteľnostiach zase Fíni a Švédi.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS