ČLÁNOK
V Žiari n/Hronom rozbiehajú projekt odborného vzdelávania
1. apríla 2008

V Žiari n/Hronom rozbiehajú projekt odborného vzdelávania

Rozhodnutie župných poslancov otvorilo dvere unikátu v podmienkach Slovenska, keď zodpovednosť za chod strednej odbornej školy preberá právny subjekt, ktorého členmi sú mesto, samosprávny kraj, univerzita a priemyselné podniky
 
V Žiari nad Hronom rozbiehajú jedinečný projekt, ktorý má riešiť problém s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov v priemysle a zvyšovať úroveň stredného odborného vzdelávania. Tamojšia Združená stredná škola prechádza do zriaďovateľskej pôsobnosti združenia právnických osôb InTech, ktoré založila 13. februára žiarska mestská samospráva s Banskobystrickým samosprávnym krajom, Technickou univerzitou Košice a spoločnosťami žiarskeho priemyselného parku – ZSNP, ŽHS, Remeslo Strojal, Sapa Profily, Fagor, Slovalco, Nemak. Medzi úlohy združenia patrí aj systematická práca na vytváraní kvalitných podmienok pre odborné vzdelávanie určené pre odvetvia hutníckeho priemyslu a spracovania kovov. Prechod Združenej strednej školy v Žiari nad Hronom do pôsobnosti združenia InTech od začiatku nasledujúceho školského roka schválili banskobystrickí župní poslanci 14. februára.
Podľa viceprimátora Žiaru nad Hronom a autora projektu Romana Zaťka rozhodnutie župných poslancov otvorilo dvere unikátu v podmienkach Slovenska, keď zodpovednosť za chod strednej odbornej školy preberá právny subjekt, ktorého členmi sú mesto, samosprávny kraj, univerzita a priemyselné podniky. „V praxi to bude znamenať, že na vzdelávacom procese sa budú podieľať aj priemyselné spoločnosti, ktoré tu sídlia a ktoré majú eminentný záujem, aby sa v Žiari vychovávali kvalitní ľudia,“ uviedol Zaťko. V súčinnosti s priemyselnými podnikmi sa podľa neho podarí odstrániť najväčší problém štátnych škôl, ktorým je nedostatok finančných prostriedkov na udržanie kroku s vývojom strojov a nových technológií priemyselnej praxe, na ktorých by mala byť zabezpečovaná odborná príprava ich študentov. „Infraštruktúra pre vzdelávanie v praxi bude naozaj infraštruktúrou modernou, študenti budú mať možnosť oboznamovať sa s novými strojmi aj s firemnou kultúrou. Chceme aj to, aby InTech bol garantom zamestnania absolventa v priemyselnej zóne v Žiari nad Hronom. To znamená, že absolventi budú mať isté zamestnanie,“ dodal Zaťko.
 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 9. 2020

USD 1,169 0,005
CZK 26,965 0,042
GBP 0,919 0,001
HUF 365,010 2,960
CAD 1,559 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS