ČLÁNOK
V utorok sa začne oficiálny program zasadnutí MMF a SB
18. septembra 2000

V utorok 19. septembra sa v pražskom Kongresovom centre začína prvá časť oficiálneho programu, ktorý predchádza 55. výročnému zasadnutiu Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky (SB). Samotný výročný míting sa bude konať od 26. do 28. septembra. Zaujímavou udalosťou najbližších dní bude najmä utorkové predstavenie svetového ekonomického výhľadu, ktorý bude prezentovať Michael Mussa, ekonomický radca a riaditeľ odboru rozvoja MMF. Vo štvrtok by mal na tlačovej konferencii vystúpiť James D. Wolfensohn, prezident skupiny SB a na piatok je plánované stretnutie predstaviteľov skupiny G 24.

Výročné zasadnutia Rady guvernérov MMF a SB sa uskutočňujú každú jeseň s cieľom prediskutovať základné problémy týkajúce sa najmä medzinárodného ekonomického rozvoja a financií. Na programe tohtoročného zasadnutia bude okrem posilnenia medzinárodného bankového systému aj rokovanie o odpustení dlhov chudobným krajinám a reforma samotného MMF. Hlavnou témou, ktorou sa bude zaoberať Komisia pre rozvoj SB, bude stratégia banky po finančnej kríze z konca 90. rokov a v podmienkach vzájomne prepojeného sveta.

Podľa ministerky financií Brigity Schmögnerovej chce slovenská delegácia rokovania vrcholných finančných inštitúcií využiť na stretnutia s ich predstaviteľmi, ktorých témami by mali byť okrem iného zorganizovanie ďalšej technickej misie MFF o reforme daňovej správy a tiež prvé procedurálne rokovania o pôžičke EFSAL so Svetovou bankou. Horná hranica takejto pôžičky, o ktorej sa uvažuje, je 400 mil. USD.

Zasadnutia sa tradične konajú vo Washingtone, každý tretí rok ich však organizuje niektorá z ostatných členských krajín s cieľom zdôrazniť medzinárodný charakter oboch organizácií. Praha je v histórii oboch inštitúcií už dvadsiatym mestom, v ktorom sa výročné zasadnutia uskutočnia. V ich priebehu organizujú obe inštitúcie rozličné diskusie, ktoré umožňujú vzájomné rozhovory jednotlivých vlád s predstaviteľmi fondu a banky, ako aj s nevládnymi inštitúciami, novinármi a súkromným sektorom. Hlavným cieľom je ich prostredníctvom priblížiť širokej verejnosti úlohy, ciele a výsledky práce oboch medzinárodných finančných inštitúcií. Zasadnutia by tak mali výrazne prispievať k transparentnosti ich činnosti. Podľa organizátorov príde do Prahy v priebehu septembra zhruba 18 000 oficiálnych účastníkov výročných zasadnutí. Praha sa tiež pripravuje na príchod približne 20 tisícok demonštrantov, ktorí sa nestotožňujú s princípmi globalizácie a ktorých protesty už niekoľko rokov výročné zasadnutia sprevádzajú.

Okrem jesenných stretnutí organizujú obe inštitúcie aj jarné, na ktorých sa spoločne stretávajú Komisia bankového rozvoja MMF (IMF-Bank Development Committee) a Finančná a menová komisia MMF (IMF´s International Financial and Monetary Committee). Ich cieľom je zhodnotiť pokrok v práci oboch inštitúcií.

Historicky prvé Výročné zasadnutia Rád guvernérov MMF a SB sa uskutočnili vo Washingtone na jeseň v roku 1946. Stalo sa tak dva roky po medzinárodnej konferencii v severoamerickom meste Bretton Woods, na ktorej boli obe organizácie založené.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS