ČLÁNOK
V uplynulom týždni sa zlepšila situácie akciových fondov
26. júna 2001

Uplynulý týždeň zaznamenali zhodnotenie svojich podielov fondy peňažného trhu a väčšina dlhopisových a zmiešaných fondov. Napriek tomu, že sa situácia na akciových trhoch od polovice týždňa upokojila, len šiestim fondom investujúcim prostriedky do akcií sa podarilo zvýšiť hodnotu svojich podielov. Vyplýva to z údajov zverejnených Asociáciou správcovských spoločností.

V druhej polovici uplynulého týždňa sa na svetových finančných trhoch k niekoľkým pozitívnym správam z podnikového sektora pridali aj očakávania šiesteho znižovania kľúčových úrokových sadzieb americkou centrálnou bankou Federal Reserve (Fed). Podľa portfólio manažéra J&T Asset Management Vladimíra Gešperíka sa na blížiacom zasadaní Fed rozhodne o zníženie sadzieb pravdepodobne o 0,25 bodu na 3,75 %. Hlavné burzové indexy zostali na týždennej báze prakticky nezmenené, nakoľko negatívne správy podnikového sektora boli vykompenzované pozitívnymi očakávaniami zo znižovania úrokových sadzieb. „Investori ignorovali zlé správy, znovu nadobudli dôveru a nakupovali akcie. Najväčšie zisky zaznamenal finančný a technologický sektor,“ povedal portfólio administrátor Istro Asset Management Branislav Habán. Podľa neho sa investori počas nasledujúcich dní nezamerajú len na výšku znižovania úrokových sadzieb, pretože samotné zníženie už je zahrnuté v cenách akcií, ale predovšetkým na vyjadrenia šéfa Fed Alana Greenspana o súčasnom stave americkej ekonomiky.

Len šiestim akciovým fondom združeným v asociácii sa podarilo zvýšiť hodnotu svojich podielov, pričom najúspešnejší bol KBC Equity Fund Medical Technologies s nárastom o 2,65 % od KBC Equity Fund. Medzi danými fondmi sa však aj na posledných priečkach objavili fondy spravované rovnakou správcovskou spoločnosťou. Internetový fond spoločnosti znehodnotil o 6,4 %, technologický o 7,55 % a telekomunikačný až o 9,36 %. V porovnaní s akciovými fondmi však uplynulý týždeň prial viac zmiešaným fondom. Správcovská spoločnosť J&T Asset Management otvorila šesť podielových fondov Renta, ktoré v priemere zhodnotili svoje podiely o 1,39 %. Najmenej sa darilo fondu Veri-Tresor spravovanému spoločnosťou Veritas SG, ktorý znehodnotil o 5,37 percent.

Väčšine dlhopisových fondov združených v asociácii sa počas uplynulého týždňa podarilo zvýšiť hodnotu svojich podielov. Najvyšší 1,42-percentný nárast zaznamenal rastový fond Capital Invest Dollar Bond spravovaný spoločnosťou Capital Invest. Hneď za ním sa umiestnil výnosový fond Capital Invest Dollar Bond s nárastom o 1,4 % rovnakej spoločnosti. Najmenej sa darilo dolárovému dlhopisovému fondu spoločnosti VÚB, ktorý znehodnotil o 1,11 %.

Medzi fondmi peňažného trhu dosiahol najvyššie 0,11-percentné zhodnotenie korunový peňažný fond od Tatra Asset Management. Uplynulý týždeň bol však najhorší pre strešné fondy, pričom žiadnemu z nich sa nepodarilo posilniť hodnotu podielu. Viac ako 7-percentný pokles zaznamenal fond Veri-Select spravovaný spoločnosťou Veritas SG, ktorý znehodnotil o 7,19 %. Za ním sa umiestnil fond fondov VB-Modem Times od Volksbanken-KAG s poklesom hodnoty podielu o 7,53 percent.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 9. 2020

USD 1,169 0,005
CZK 26,965 0,042
GBP 0,919 0,001
HUF 365,010 2,960
CAD 1,559 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS