ČLÁNOK




V tomto roku by mali investície akciovej spoločnosti Tesla Stropkov dosiahnuť 33 mil. Sk.
6. novembra 1998

V roku 1998 plánuje podnik udržať počet pracovníkov na minuloročnej úrovni, kedy spoločnosť zamestnávala okolo 1 470 ľudí. K 30. septembru 1997 bol ich priemerný zárobok 6 300 Sk. Za minulý rok zrealizovala Tesla Stropkov odbyt 420 mil. Sk. Drôtová telekomunikácia, ktorá tvorí hlavnú časť výroby podniku, sa na odbyte podieľala 75%. Na vývoz smerovalo 40% odbytu, pričom najväčšími odberateľmi boli ČR, Rusko a Nemecko. Koncom minulého roka ukončila spoločnosť rekonštrukciu ústredného kúrenia vo výrobných halách podniku, ktorá sa začala v júli. Celková investícia dosiahla hodnota 7 mil. Sk. Rok 1996 uzavrela Tesla Stropkov so ziskom 8 mil. Sk, pričom realizovala tržby v objeme 427 mil. Sk. Rozhodujúci podiel na výrobe mali výrobky drôtovej telekomunikácie, ktoré tvorili 80% predanej produkcie. Výrobný program spoločnosti Tesla Stropkov zahŕňa výrobu telefónnych prístrojov, malých pobočkových ústrední, elektroakustických meničov, elektroinštalačného materiálu, domácej dorozumievacej techniky, výrobkov z plastov a kovaní pre nábytkársky priemysel.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2023

USD 1,065 0,001
CZK 24,360 0,077
GBP 0,868 0,001
HUF 386,700 1,080
CAD 1,430 0,007

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS