ČLÁNOK
V tomto roku 46,6-percentný podiel verejného dlhu na HDP
15. augusta 2001

Ku koncu tohto roka sa nominálny verejný dlh SR bude podieľať na hrubom domácom produkte (HDP) bez použitia privatizačných príjmov na umorenie jeho časti 46,6 %. „Ak by sa na umorenie časti verejného dlhu použili príjmy z privatizačných procesov predpokladáme, že nominálny dlh dosiahne 42,7-percentný podiel na HDP,“ povedala na utorkovom brífingu riaditeľka Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR Karolína Mikušová.

Podľa údajov v Predvstupovom ekonomickom programe (PEP) sa predpokladá každoročne reálne zvyšovanie HDP, pričom v budúcom roku by mala hrubá produkcia reálne vzrásť o 3,6 % a v roku 2004 by ekonomický rast mal dosiahnuť úroveň 4,7 %. Inflácia by sa mala každoročne znižovať, pričom z odhadovanej úrovne 7,6 % na tento rok by sa v roku 2004 mala pohybovať v pásme 4,6 až 5,4 %. Miera nezamestnanosti podľa výberového zisťovania pracovných síl by sa aj za tri roky mala pohybovať na úrovni 17,5 %.

Hlavným cieľom tvorby PEP je preukázať schopnosť Slovenska zabezpečiť udržateľný a stabilný fiškálny vývoj. Dokument obsahuje prehľad súčasného ekonomického vývoja, strednodobý makroekonomický rámec na obdobie rokov 2001 až 2004, prehľad verejných financií a štrukturálnych reforiem. V prílohovej časti sa podľa požiadaviek Európskej komisie (EK) nachádzajú matice budúcich strategických záväzkov Slovenska.

Slovensko v rámci predvstupovej procedúry fiškálneho dohľadu musí k 1. októbru 2001 predložiť vypracovaný materiál predvstupového programu EK. Ide o novú iniciatívu komisie, ktorej cieľom je postupná príprava kandidátskych krajín na mechanizmy fiškálneho dohľadu uplatňované v členských krajinách Európskej únie. Do roku 2004 pritom kandidátske krajiny vypracovávajú PEP, ktorý predkladajú s rozdielnym časovým harmonogramom podľa abecedného poriadku. Prvá skupina krajín predkladala PEP k 1. máju a druhá, v ktorej je aj Slovenská republika bude dokument predkladať k 1. októbru.

Ministerstvo financií predloží PEP na rokovanie vlády do konca augusta.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS