ČLÁNOK
V Tatrách sa skončil ôsmy ročník Letnej školy ekonómie
26. augusta 2003

Martin Chren

Odovzdaním slávnostných certifikátov sa uplynulý víkend v Tatranských Matliaroch skončil už ôsmy ročník Letnej školy ekonómie pre budúcich manažérov a ich učiteľov. Letnú školu organizovala Nadácia F. A. Hayeka Bratislava v spolupráci s americkou nadáciou Foundation for Teaching Economics (Nadácia pre výučbu ekonómie), s podporou spoločností General Electrics a Citibank (Slovakia) a. s., ktorá tento projekt podporuje už osem rokov. Zástupcovia týchto troch inštitúcií odovzdali certifikáty o absolvovaní programu 60 účastníkom týždňového vzdelávacieho programu. Mediálnym partnerom letnej školy bol týždenník Trend.

Letnej školy ekonómie sa zúčastnilo tridsať najlepších študentov tretích ročníkov stredných škôl z celého Slovenska a tridsať stredoškolských učiteľov ekonomických predmetov. Účastníkom letnej školy prednášali nielen odborníci z nadácie, ale i traja americkí profesori a ľudia z praxe – bankári či marketingoví experti.

Letná škola ekonómie tvorí základný stupeň vzdelávacích aktivít Nadácie F. A. Hayeka. Jej unikátnou črtou, ktorá tento projekt odlišuje od iných vzdelávacích programov, je to, že vlastne pozostáva z dvoch – vzájomne sa prelínajúcich – programov: programu pre študentov a programu pre učiteľov.

,,Hlavným cieľom projektu letných škôl ekonómie pre budúcich manažérov a ich učiteľov je prispieť k zvýšeniu kvality vyučovania ekonómie na slovenských stredných školách, pretože práve vzdelávanie učiteľov je najefektívnejšou formu odovzdávania názorov a informácií čo najväčšiemu počtu mladých ľudí,“ hovorí Ján Oravec, prezident Nadácie F. A. Hayeka. Počas letnej školy si učitelia ekonomických predmetov zlepšujú svoje schopnosti učiť vlastných študentov príťažlivejšou a zrozumiteľnejšou formou, napríklad prostredníctvom ekonomických hier. „Pre študentov, ktorí sa zúčastňujú programu, letná škola neznamená len interaktívne prednášky a diskusie, ale aj poobedňajší leadership training, počas ktorého sa učia lepšie spoznávať samých seba, ovládať svoje schopnosti a prezentovať sa,“ dodal Jim Klauder z americkej Foundation for Teaching Economics.

Letné školy ekonómie sa v licencii americkej Foundation for Teaching Economics pravidelne konajú v piatich stredoeurópskych krajinách a v USA. V Slovenskej republike program pripravuje Nadácia F. A. Hayeka od roku 1995.

„Citibank (Slovakia) a. s., sa všetkými silami snaží podporovať vzdelávanie študentov ekonómie. Letnú školu ekonómie na Slovensku podporujeme prostredníctvom našej Citigroup Foundation už osem rokov a do programu sa ako lektori každoročne zapájajú aj naši zamestnanci. Letná škola ekonómie je pre jej účastníkov vynikajúcou šancou získať vedomosti z praxe a pochopiť základné ekonomické princípy. Citibank (Slovakia) a. s., sa všemožne snaží podporovať štúdium ekonómie. Sme veľmi radi, že môžeme mladým ľuďom pomáhať na ich ceste k úspešnej budúcnosti,“ hovorí Danica Víznerová, manažérka pre vzťahy s verejnosťou Citibank (Slovakia) a. s..

„Vďaka spolupráci FTE, General Electrics a Citibank bolo možné rozšíriť program Letných škôl ekonómie do viacerých krajín strednej a východnej Európy. Letné školy ekonómie sa tak okrem Slovenska uskutočňujú i v Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku a Českej republike. General Electrics si uvedomuje obrovský význam a hodnotu takéhoto vzdelávania mladých ekonómov. Je pre nás cťou podporovať tento program po prvýkrát i na Slovensku a sme radi, že môžeme prispieť k úspešnému profesionálnemu rastu týchto budúcich vedúcich osobností ekonomického a spoločenského života Slovenska,“ dodáva Joseph Vajda, hlavný manažér pre informatiku General Electrics pre Európu, Afriku a Indiu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS