ČLÁNOK
V súčasnosti je potrebné odstrániť nedostatky vo veriteľskom práve.
4. augusta 1998

Pre tlačovú agentúru SITA tak na rastúce pohľadávky verejnoprávnych inštitúcií reagoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny a zároveň predseda Správnej rady Sociálnej poisťovne (SP) Vojtech Tkáč. „V prípade Sociálnej poisťovne a úradov práce vidím úzku spoluprácu s daňovými úradmi a finančnou políciou,“ dodal. Ako ďalej poznamenal, vyvstáva však otázka, do akej miery môžu tieto verejnoprávne inštitúcie vstupovať do účtov. Preto je podľa neho treba zastaviť aj v Obchodnom zákonníku transformáciu zadlžených podnikov v tom zmysle, aby sa pri ich likvidácii vyžadoval súhlas veriteľa. „Sú to poznatky a skúsenosti z vývoja, ktoré nikto nemohol na začiatku transformačného obdobia predvídať. V súčasnosti je potrebné reagovať na životné skúsenosti,“ zdôraznil V. Tkáč. Okrem pohľadávok SP upozornil i na pohľadávky zdravotných poisťovní a úradov práce. „Zhruba platí princíp, že kto neplatí jednému, neplatí všetkým,“ poznamenal. V tejto záležitosti komunikuje podľa neho Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR s Ministerstvom financií SR. „V zákone o sociálnom poistení a v novele zákona o zamestnanosti chceme tieto veci riešiť v najbližších týždňoch,“ uzatvoril V. Tkáč. Suma pohľadávok SP dosiahla podľa posledných údajov takmer 29 mld. Sk, pričom penále za nezaplatené poistné v súčasnosti predstavuje už viac ako polovicu uvedenej sumy. Len menšiu časť sumy, ktorú dlhujú subjekty SP, tvorí samotné nesplatené poistné. Značnú časť pohľadávok tvoria nedobytné pohľadávky a pohľadávky neexistujúcich, už zlikvidovaných podnikov. SP preto v súčasnosti iniciuje legislatívnu zmenu s cieľom umožniť SP odpisovanie nedobytných pohľadávok.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS