ČLÁNOK
V stredu začne druhé kolo upisovania HZL Tatra banky
8. januára 2002

V stredu sa začne druhá aukcia hypotekárnych záložných listov (HZL) Tatra banky, a.s. a potrvá do 11. januára. Investori v nej môžu upísať celkove 95,5 mil. Sk v emisnom pásme 100 % až 102 % z nominálnej hodnoty dlhopisu, ktorá predstavuje 100 tis. Sk. Dňom emisie bude 16. január. Úrokový výnos tohto cenného papiera je 7,5 % p.a. a dlhopis bude splatný 14. decembra 2006. Vyplýva to z údajov zverejnených bankou. Celkový plánovaný objem emisie HZL je 600 mil. Sk. Investori už v prvej aukcii, ktorá sa uskutočnila v decembri minulého roku, upísali 504,5 mil. Sk pri emisnom kurze 100 %.

Banka začala dlhopisy vydávať 14. decembra na základe zmlúv primárneho nákupu uzatvorených akceptáciou objednávok s vopred určeným emisným kurzom alebo akceptáciou objednávok v rámci holandskej aukcie s emisným kurzom určeným v aukcii. Získané prostriedky použije na refinancovanie hypotekárnych úverov. HZL budú zaknihované cenné papiere na doručiteľa a budú verejne obchodovateľné. Banka požiada Burzu cenných papierov v Bratislave o ich prijatie na kótovaný trh cenných papierov.

Tatra banka poskytla počas prvých deviatich mesiacov minulého roka hypotekárne úvery v objeme 949,5 mil. Sk, čím podporila prefinancovanie potreby bývania 1 173 klientom. Od polovice októbra 2000, keď začala pôsobiť na slovenskom trhu hypotekárneho obchodovania, tak poskytla 1 268 hypoúverov v celkovej výške 1,04 mld. Sk.

V rovnakom čase, ako ponúka svoje HZL Tatra banka, môžu záujemcovia o uloženie voľných zdrojov do HZL, investovať aj do rovnakých cenných papierov Všeobecnej úverovej banky, a.s. Tá chce na trhu prostredníctvom dlhopisov získať 750 mil. Sk. Ich splatnosť je 5 rokov a výnos 7,3 % p.a. Šiesta emisia hypotekárnych záložných listov VÚB je najväčšou v doterajšej histórii banky. Doteraz VÚB emitovala 5 emisií týchto cenných papierov v celkovom objeme 800 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS