ČLÁNOK
V strednej Európe sa očakáva redukcia úrokových sadzieb
7. novembra 2001

Nedávno zverejnené veľmi priaznivé údaje o bežnom účte v Maďarsku a Poľsku naznačujú, že prílev investícií do stredoeurópskeho regiónu spomaľuje, čo môže viesť k ďalšiemu znižovaniu úrokových sadzieb. Agentúru Reuters o tom informovali analytici.

Maďarsko vykázalo v septembri neočakávaný prebytok 73 mil. eur, hoci analytici očakávali deficit 300 mil. eur. Poľsko vykázalo deficit na bežnom účte 360 mil. USD, čo je oveľa lepší údaj ako analytikmi predpovedaný deficit 600 mil. USD. Podľa analytikov zverejnené údaje odzrkadľujú spomaľovanie rastu exportu a importu v regióne súvisiace so spomaľovaním ekonomického rastu v Európskej únii, ktorá je hlavným obchodným partnerom stredoeurópskych krajín. Kým údaje o exporte naznačujú, že najúspešnejšie krajiny strednej Európy odolávajú celkovému ekonomickému útlmu, oslabovanie importu zvyšuje riziko zhoršenia vyhliadok. Analytici povedali, že v najbližších týždňoch budú veľmi pozorne monitorovať vývoj investícií v regióne.

Česká republika si počínala v miernom rozpore s celkovým trendom v strednej Európe, pričom rast jej importu ostal silný vďaka prílevom financií súvisiacich s privatizáciou a vďaka značným nákupom strojov zo zahraničia. Analytici tvrdia, že česká ekonomika sa na rozdiel od Poľska a Maďarska nachádza v rastovej fáze cyklu, hoci Praha nedávno taktiež zredukovala svoje prognózy ekonomického rastu. Avšak aj v ČR sa klíma pre úrokové sadzby zmenila, pretože inflácia poklesla rýchlejšie ako sa očakávalo.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS