ČLÁNOK
V SR absentuje podla Združenia priemyselných zväzov SR ucelená hospodárska politika
24. apríla 2003

Pre zabezpecenie úspešného rozvoja hospodárstva schopného obstát v konkurencnom prostredí ekonomík Európskeho spolocenstva je nevyhnutné prijat ucelenú Hospodársku a priemyselnú stratégiu a politiku, ktorá sa bude zameriavat na dôslednú realizáciu rastu produktivity, efektívnosti a kvality práce. Na stredajšej tlacovej besede to povedal prezident Združenia priemyselných zväzov SR (ZPZ) Jozef Uhrík.

„Nie je možné aby sa neustále prijímali opatrenia, ktoré sú kontraproduktívne a likvidujú konkurencné prostredie,“ skonštatoval Uhrík. Ako príklad uviedol rozhodnutia v oblasti energetiky, kde prudký rast cien energií spôsobil u mnohých slovenských podnikov vo vztahu k Európskej únii (EÚ) stratu konkurencieschopnosti. Prezident ZPZ dalej poukázal na riziká vstupu Slovenska do EÚ. Ide predovšetkým o rast cien tovarov, služieb a práce, vyplývajúci z rozdielu cenových hladín v SR a EÚ. Dalším rizikom je skutocnost, že prah konkurencnej schopnosti vstupu SR do EÚ je v rozmedzí 65 až 75 % priemeru výkonnosti hrubého domáceho produktu EÚ na obyvatela, pricom súcasná výkonnost SR osciluje v rozmedzí 47 až 50 %. Nezanedbatelným rizikom je podla Uhríka nepripravenost slovenských manažérov a štátnych funkcionárov a úradníkov na riešenie nových zložitých podmienok v rámci fungovania Slovenska v EÚ a NATO.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 10. 2020

USD 1,175 0,004
CZK 26,918 0,315
GBP 0,907 0,005
HUF 359,890 5,640
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS