ČLÁNOK
V roku 2003 sú splatné úvery so štátnou zárukou za 15 mld. Sk
22. októbra 2002

V budúcom roku budú splatné úvery so štátnou zárukou v objeme 15,059 mld. Sk. Splátky istín úverov z toho predstavujú 7,103 mld. Sk zvyšok tvoria platby úrokov. Vyplýva to z návrhu budúcoročného štátneho rozpočtu.

Splatné úvery so štátnou zárukou pre Slovenské elektrárne, a.s. dosiahnu v budúcom roku hodnotu 8,652 mld. Sk, z čoho úroky predstavujú 3,428 mld. Sk. Na druhom mieste sú Železnice SR, ktorým budú maturovať úvery so štátnou zárukou za 655,1 mil. Sk. Úroky z tejto sumy však už prevýšili 2,895 mld. Sk. Splatné dlhy Železničnej spoločnosti, a.s., ktoré tvoria výlučne úroky, dosiahnu takmer 551,2 mil. Sk. Na Slovenský plynárenský priemysel v budúcom roku pripadnú splatné úvery so štátnou zárukou vo výške 272,1 mil. Sk, z čoho úroky tvoria 62,56 mil. Sk.

Na realizáciu štátnych záruk za bankové úvery sa vynaloží podľa návrhu budúcoročného štátneho rozpočtu 7 mld. Sk. Tieto prostriedky sa však vyčlenia z rozpočtu Fondu národného majetku SR z výnosov z privatizácie.

Predpokladaný limit na prevzatie štátnych záruk pre budúci rok predstavuje podľa návrhu ministerstva financií 7,103 mld. Sk. Vláda však už schválila prevzatie štátnej záruky za Slovenské lodenice Komárno, a.s. vo výške istiny približne 300 mil. Sk. Po podpise záručnej listiny k predmetnému úveru sa tak o uvedenú čiastku zvýši limit na prevzatie štátnych záruk na približne 7,403 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS