ČLÁNOK
V roku 2002 by mali PZI dosiahnuť 7,6 mld. USD
10. marca 1999

…a definuje okruhy strategickej orientácie tejto podpory.

Výška PZI na obyvateľa dosahuje v SR 320 USD a je 7-krát nižšia ako v Maďarsku, 4-krát nižšia ako v Slovinsku, viac ako dva a polkrát nižšia ako v ČR a dvakrát nižšia ako v Poľsku. V priebehu troch rokov by mal objem PZI podľa vládnej stratégie dosiahnuť 7,6 mld. USD pri predpokladanom 10-percentnom priemernom ročnom raste koša PZI.

PZI by mali smerovať do modernizácie výrobných kapacít, do výrob s najvyššou dynamikou rastu, do výrob s relatívne vyšším stupňom spracovania a s nízkou dynamikou exportu. Zahraničné investície by mali byť lokalizované do regiónov s vysokou mierou nezamestnanosti, nízkou mierou industrializácie a do regiónov s nevyužitými výrobnými kapacitami.

Stratégia predpokladá podporu investorov okrem iného aj formou daňových úverov. Minimálnu výšku investovaných prostriedkov v prvých piatich rokoch stanovuje Ministerstvo financií SR na 10 mil. EUR a Ministerstvo hospodárstva SR na 2 mil. EUR. V ďalších 5 rokoch navrhuje MF SR 20 mil. EUR a MH SR 5 mil. EUR. Platnosť daňového úveru by sa mala podľa MF SR vzťahovať len pre zahraničné osoby a podľa MH SR aj pre domácich podnikateľov v prípade, ak zdroje pochádzajú zo zahraničia. K finančným nástrojom podpory PZI zaraďuje stratégia i nulové clo na dovoz strojov a zariadení, oslobodenie od DPH, od dane z prevodu nehnuteľností a poskytovanie investične pripraveného územia za symbolickú cenu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS