ČLÁNOK
V roku 2001 malý priestor pre redukciu úrokových sadzieb
9. januára 2001

Viceguvernérka Národnej banky Slovenska (NBS) Elena Kohútiková oznámila, že podľa jej názoru existuje v roku 2001 iba malý priestor pre redukciu úrokových sadzieb po ich prekvapujúcom znížení pred Vianocami. Varovala pred ekonomickými rizikami, súvisiacimi s fiškálnymi plánmi vlády a splácaním dlhopisov FNM v priebehu tohto roku, avšak dodala, že ak nedôjde o neočakávanému nahromadeniu nepriaznivých faktorov, inflačné tlaky by nemali byť príliš výrazné. NBS predpokladá na konci roku 2001 infláciu na úrovniach 6,7 – 8,2 % a jadrovú infláciu na 3,6 – 5,3 %. Odhady pre koniec roku 2000 sú pre hlavnú mieru inflácie 8,4 – 8,7 % a pre jadrovú infláciu 4,6 – 4,8 %.

„Vzhľadom na naše prognózy pre tohtoročnú infláciu nie je veľa priestoru pre ďalšie znižovanie sadzieb…priestor je určite nižší ako v minulom roku,“ povedala Kohútiková v interview pre agentúru Reuters.

„Domáci dopyt by sa mal oživiť iba postupne, avšak existujú riziká…jedným je fiškálny deficit. Avšak dúfame, že deficit nebude vyšší ako ten, ktorý bol schválený,“ dodala. V decembri slovenský parlament schválil rozpočet pre rok 2001, plánujúci deficit verejných financií vo výške 3,94 % očakávaného hrubého domáceho produktu. Medzinárodný menový fond (MMF), Európska únia (EÚ) a iné inštitúcie vyjadrili obavy z možných mimorozpočtových výdavkov na výstavbu diaľnic a na projekty bankovej reštrukturalizácie, kvôli ktorým by deficit vzrástol na 5 % HDP. „Druhým rizikovým faktorom je splácanie dlhopisov FNM. Veríme, že sa to rozloží na dlhšie obdobie, aby nemalo negatívny vplyv na domáci dopyt,“ povedala Kohútiková.

NBS v decembri znížila úrokové sadzby s cieľom podporiť mikroekonomickú sféru, zasiahnutú úverovou krízou. „Chceli sme signalizovať, že reštrukturalizácia mikroekonomickej sféry by mala byť dôraznejšia…s cieľom udržať makroekonomickú stabilitu,“ povedala Kohútiková a dodala, že priame zahraničné investície je potrebné stimulovať zlepšením úverových podmienok v situácii, kde domáci kapitálový trh je takmer nefunkčný.

Kohútiková tiež povedala, že podľa odhadov NBS dôjde k prílevu značných privatizačných príjmov v druhej polovici tohto roku z plánovaného predaja 49-percentného podielu v plynárenskom monopole SPP a majoritného podielu v banke VÚB. Kohútiková uviedla, že NBS transferuje tieto príjmy na špeciálny účet centrálnej banky s cieľom zabrániť šoku na menovom trhu. „V minulom roku sme udržiavali príjmy z privatizácie na špeciálnom účte centrálnej banky, a tieto finančné prostriedky sme uvoľňovali na trh iba postupne. Aj v tomto roku sa budeme snažiť minimalizovať vplyv prílevu privatizačných príjmov,“ povedala viceguvernérka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS