ČLÁNOK
V roku 2000 sa v RMS zrealizovali obchody za necelých 37 mld. Sk
5. januára 2001

V roku 2000 zrealizoval RM-Systém Slovakia (RM-S) v rámci anonymných aj priamych obchodov transakcie za 36,92 mld. Sk. Realizovaný počet cenných papierov dosiahol celkom 12,94 mil. kusov. Podiel anonymných obchodov na zrealizovanom peňažnom objeme predstavoval 22,56 % a zvyšok tvorili registrované priame obchody (39,56 %) a priame obchody (37,89 %).

V anonymných obchodoch sa z 916 obchodovateľných emisií obchodovalo len s 262 emisiami. Za najvyššiu cenu sa uskutočnili obchody s akciami spoločnosti Spira, a to za 720 tis. Sk za kus. Najnižšiu cenu 28 Sk za kus dosiahli akcie spoločnosti Auris. Najväčší počet cenných papierov sa zrealizoval pri emisii dlhopisu Fondu národného majetku SR (FNM), a to 798,91 tis. kusov. Tieto cenné papiere dosiahli prvenstvo aj pri najväčšom realizovanom objeme, keď v anonymných obchodoch pri dlhopisoch FNM táto suma dosiahla 8,218 mld. Sk. Celkovo sa v anonymných obchodoch realizovali transakcie s 1,15 mil. kusov cenných papierov za 8,329 mld. Sk.

Najväčší cenový nárast dosiahli akcie spoločnosti Vupex o 1000 %. Najväčší cenový pokles o 95,42 % zaznamenali akcie Slovenskej armatúrky Myjava, a.s., v konkurze. Najväčší rozdiel medzi minimálnou a maximálnou cenou v anonymných obchodoch nastal pri akciách spoločnosti Prominent Holding, kde rozdiel predstavoval 155 tis. Sk.

V priamych obchodoch sa obchodovalo s 352 emisiami. Celkovo sa prostredníctvom priamych obchodov previedlo 11,79 mil. kusov cenných papierov za 28,6 mld. Sk. Najväčší realizovaný počet cenných papierov dosiahli priame obchody s dlhopisom FNM, a to 2,5 mil. kusov. Tieto cenné papiere zaznamenali zároveň najväčší realizovaný objem v Sk, keď priame obchody s nimi dosiahli celkovú sumu 24,74 mld. Sk. Najvyššiu cenu 504 tis. Sk za kus dosiahli v priamych obchodoch akcie spoločnosti Prominent Holding. Najnižšiu cenu (28 Sk) evidovali akcie Poľnonákupu Karpaty, a.s., v konkurze.

Na RM-S sa v uplynulom roku obchodovalo od 10. januára do 22. decembra.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS