ČLÁNOK
V roku 2000 obchody s dlhopismi FNM skoro za 33 mld. Sk
8. januára 2001

RM-Systém Slovakia (RM-S) v roku 2000 realizoval obchody s dlhopismi Fondu národného majetku SR (FNM) v celkovom objeme 32,96 mld. Sk. Spolu sa v anonymných aj priamych obchodoch na RM-S previedlo 3, 346 mil. kusov týchto cenných papierov. Podiel anonymných obchodov na celkovom peňažnom objeme obchodov predstavuje 24,93 %, priame obchody predstavovali 41,6 % a registrované priame obchody 33,46 %.

V anonymných obchodoch v minulom roku dosiahol dlhopis najvyššiu cenu 2. novembra, kedy sa jeho hodnota vyšplhala na 11 799,50 Sk. Najnižšiu cenu 5 700 Sk dosiahol 18. januára. Najviac obchodov s dlhopisom FNM sa uskutočnilo 27. júna, kedy sa previedlo 13 066 kusov. V tento deň najvyššiu hodnotu dosiahol aj objem realizovaných finančných prostriedkov, a to 134,7 mil. Sk. Priemerne sa počas jedného obchodného dňa zrealizovali obchody s 3 370 kusmi dlhopisov a priemerný realizovaný objem finančných prostriedkov na jeden obchodný deň dosiahol sumu 34,68 mil. Sk. V anonymných obchodoch sa previedlo spolu 798,91 tis. kusov dlhopisov FNM za 8,218 mld. Sk.

V priamych obchodoch sa na RM-S previedlo celkom 2,547 mil. kusov dlhopisov FNM za 24,74 mld. Sk. Najvyššiu cenu dosiahol tento cenný papier 27. apríla, a to 100 tis. Sk. Najnižšia cena 5 000 Sk bola zaznamenaná 25. februára. Najviac priamych obchodov s dlhopisom FNM sa uskutočnilo 11. júla, kedy sa previedlo 277 170 kusov. V tento deň najvyššiu hodnotu dosiahol aj objem realizovaných finančných prostriedkov (2,808 mld. Sk).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS