ČLÁNOK
V roku 1998 preinvestoval Slovnaft, a.s., Bratislava 8,3 mld. Sk, čo približne zodpovedá úrovni predchádzajúceho roka.
4. januára 1999

V roku 1998 preinvestoval Slovnaft, a.s., Bratislava 8,3 mld. Sk, čo približne zodpovedá úrovni predchádzajúceho roka. Okrem rozhodujúceho projektu EFPA – Zhodnotenie ťažkých ropných frakcií sa v priebehu roka realizovalo ďalších 25 stavieb. „Stav dokončovania stavieb je možné charakterizovať skutočnosťou, že v tomto roku sa uskutoční prevod hmotného investičného majetku do užívania v hodnote 4,8 mld. Sk, čo je v novodobej histórii Slovnaftu najvyššia hodnota,“ povedal pre agentúru SITA hovorca spoločnosti Ľubomír Žitňan. Medzi najvýznamnejšie stavby uvedené do prevádzky zaradil reforming s kontinuálnou regeneráciou katalyzátora, výrobnú jednotku Síra (linka C) a kotol K-3 na Teplárni. Najdôležitejším projektom roku 1998 bola EFPA, ktorá bude koncom roka realizovaná na úrovni približne 95 %, pričom viac ako polovica z 10 stavieb bude ukončená, prípadne aj skolaudovaná. Projekt EFPA sa zároveň pripravuje tak, aby boli vytvorené predpoklady pre jeho komerčné využívanie v súlade s podnikateľským plánom na rok 1999. V tomto roku realizoval Slovnaft viacero organizačných zmien. Prvá sa uskutočnila v úvode roka, keď podnik zveril prevádzkovanie siete čerpacích staníc Slovnaftu svojej dcérskej spoločnosti Slovnaft Benzinol. „Ďalšie organizačné zmeny sa orientovali najmä na riadenie spoločností, v ktorých má Slovnaft majoritný majetkový podiel a ktoré boli zaradené do novoutvoreného zoskupenia holding Slovnaft,“ dodal Ľ. Žitňan. Organizačné zmeny pripravované od 1. januára 1999 znamenajú podľa jeho slov pokračovanie budovania holdingovej štruktúry a dotknú sa najmä obchodných spoločností s cieľom ich profilácie tak, aby sa orientovali buď na veľkoobchodnú alebo maloobchodnú činnosť. „Znamená to, že jediným a výhradným veľkoobchodným predajcom produkcie motorových palív a olejov na území Slovenska bude samotný Slovnaft. Dcérska spoločnosť Slovnaft Benzinol, cez ktorú sa doteraz realizovali asi dve tretiny veľkoobchodného predaja, ukončí v priebehu prvého štvrťroka aktivity v tejto oblasti a bude sa orientovať najmä na prevádzkovanie a rozvoj siete čerpacích staníc,“ vysvetlil hovorca Slovnaftu. Od začiatku decembra je novým generálnym riaditeľom akciovej spoločnosti Slovnaft Benzinol Peter Ďatel, ktorý vyše 23 rokov pôsobil v Slovnafte. Doterajší generálny riaditeľ Daniel Krajniak bol už 1. júla vymenovaný za viceprezidenta pre maloobchod. Slovnaft Benzinol sa v tomto roku sústredil na rekonštrukcie 24 čerpacích staníc a k výstavbe pripravil osem. Zaviedla sa aj čipová platobná karta, ktorou je možné platiť na viac ako 550 akceptačných miestach. Spoločnosť vybudovala aj nový informačný systém a v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi očakáva významný nárast zisku. Pokračoval aj rozvoj aktivít ďalších dcérskych spoločností Slovnaftu. Slovnaft Moravia sa od nového roku stane výhradným importérom mazív značky Madit do ČR a predpokladá aj zvýšenie predaja autobenzínov. Spoločnosť Slovnaft CS dosiahla v tomto roku významný nárast predaja motorových palív a v budúcom roku rozšíri počet čerpacích staníc vo farbách a s logom Slovnaftu, ktorých v súčasnosti v ČR prevádzkuje 32. „Slovnaft Ukrajina upevnila svoju finančnú stabilitu a trhovú pozíciu v zložitých podmienkach ekonomiky Ukrajiny a vyhrala tender na výstavbu čerpacích staníc v centre mesta Kaluše. Slovnaft Polska tiež rozvíja svoje obchodné činnosti a vo výstavbe sú prvé dve čerpacie stanice, ďalšie sa pripravujú,“ skonštatoval Ľ. Žitňan. K ultimu septembra tohto roka vykázal Slovnaft Bratislava zisk takmer 1,8 mld. Sk. Minuloročný hrubý zisk spoločnosti predstavoval 3,113 mld. Sk pri objeme spracovania ropy 5,23 mil. ton. Export dosiahol 20,3 mld. Sk, čiže 50,67 % predaja a smeroval do 32 krajín.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS