ČLÁNOK
V roku 1996 dosiahla VÚB zisk pred zdanením 79,6 mil. Sk.
3. mája 1997

Bilančná suma banky medziročne vzrástla o 11 mld Sk a k 31.12.1996 predstavovala 181 mld Sk. »Ako uviedol člen predstavenstva a viceprezident VÚB Dušan Paulík, banke sa podarilo zvýšiť nezávislosť od zdrojov iných bánk rastom primárnych vkladov o 8,2 mld Sk. Podiel primárnych vkladov klientov tak dosiahol 72% z celkových vkladov VÚB. Klasifikované úvery sa v roku 1996 znížili o 4,6 mld Sk, na druhej strane vzrástli zdroje ich krytia (rezervy a opravné položky) o 1,6 mld Sk. Podľa D. Paulíka dve tretiny klasifikovaných úverov VÚB prevzala z bývalej ŠBČS. Podiel banky na úverovom trhu SR sa znižuje a koncom roku 1996 dosiahol 33%. Hodnota kapitálu VÚB pre výpočet kapitálovej primeranosti sa oproti roku 1995 zvýšila o 4,1 mld Sk, pričom rozhodujúcu časť (3,2 mld Sk) tvoril podriadený dlh od Merrill Lynch International. Koncom t.r. by mala banka dosiahnuť kapitálovú primeranosť 6,20% už bez uplatnenia výnimky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 3. 2021

USD 1,205 0,002
CZK 26,138 0,004
GBP 0,864 0,001
HUF 363,750 0,050
CAD 1,523 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS