ČLÁNOK
V rodine Tatra Asset Management pribudol šiesty otvorený investičný fond
1. júna 2000

Akcionári investičného fondu Tatra Kupón Fond (TKF) rozhodli na valnom zhromaždení o jeho premene na otvorený podielový fond, ktorý ostane v správe spoločnosti (TAM). Fond sa tak stane v poradí šiestym otvoreným fondom, ktorý má táto správcovská spoločnosť vo svojom portfóliu.

Z hľadiska investičnej stratégie bude Tatra Kupón Fond pravdepodobne transformovaný na korunový akciovo-dlhopisový fond. Na základe takto navrhovaného investičného zamerania bude fond časť prostriedkov investovať do slovenských dlhopisov bonitných spoločností a bánk a časť budú napĺňať akciové tituly predovšetkým spoločností kótovaných na Burze cenných papierov v Bratislave. V súčasnosti predstavuje výška čistej hodnoty aktív na jednu akciu približne 3 300 Sk.

K 31. decembru 1999 fond vykázal čistý zisk vo výške 6,888 mil. Sk, pričom čistý zisk na akciu predstavuje približne 58 Sk. Hospodársky výsledok negatívne ovplyvnila tvorba opravných položiek, najmä k dlhopisom VSŽ, čo by sa tento rok malo pozitívne prejaviť na čistej hodnote majetku fondu. Za rok 1999 rozhodlo valné zhromaždenie vyplatiť 85 Sk na akciu. Vo svojej histórii fond vyplatil svojim akcionárom na dividendách sumu 90,596 mil. Sk.

Fond vznikol v roku 1992 v rámci prvej vlny kupónovej privatizácie. Zakladateľom fondu bola Tatra banka, a.s. Celková hodnota emisie cenných papierov, ktorú fond vydal v zaknihovanej podobe vo forme akcií na doručiteľa, predstavuje 118,581 mil. Sk. Menovitá hodnota jednej akcie je 1 000 Sk. Od 1. apríla 1998 je fond na základe mandátnej zmluvy pod správou spoločnosti Tatra Asset Management, ktorá je 100-percentnou dcérskou spoločnosťou Tatra banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS