ČLÁNOK
V rebríčku ekonomickej slobody má SR priemernú pozíciu
23. apríla 2001

Slovensko sa vo svetovom porovnaní ekonomickej slobody pohybuje zhruba v polovici rebríčka. Ako zverejnila Nadácia A.F.Hayeka, spomedzi 123 krajín sveta obsadila SR v rebríčku podľa indexu ekonomickej slobody (IES) za tento rok 68. miesto s ratingom 6,3 z možných 10 bodov. Oproti minulému roku tak Slovensko zaznamenalo vzostup o 10 priečok, a to i napriek zvýšeniu hodnotenia iba o 0,2 bodu.

Vzostup Slovenska v rebríčku hodnotenia ekonomickej slobody tak nespôsobilo podstatné zvýšenie úrovne ekonomickej slobody v krajine, ale zhoršenie v ostatných krajinách sveta. Spomedzi 14 transformujúcich sa krajín strednej a východnej Európy obsadilo Slovensko 6. priečku. Medzi tridsiatimi krajinami Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) Slovenská republika zaujala až 28. priečku, za nami sa umiestnili iba Turecko a Poľsko.

Podľa predstaviteľov nadácie A.F.Hayeka Slovensko v oblasti ekonomickej slobody urobilo najviac do roku 1995. Od tohto obdobia je jeho pozícia približne na stabilnej úrovni. Nelichotivú pozíciu v rámci OECD ako aj v porovnaní s niektorými transformujúcimi sa krajinami poznačuje fakt, že v posledných rokoch nedošlo k zásadným systémovým zmenám v ekonomike. Najväčšie nedostatky podľa predstaviteľov nadácie možno pozorovať v systéme verejných financií, verejných výdavkov, sociálnom systéme a zdravotníctve.

Vyhodnocovanie IES nie je podľa predstaviteľov Nadácie A.F.Hayeka samoúčelné. Porovnávania IES s hrubým domácim produktom na obyvateľa, s Indexom ľudského rozvoja OSN, rovnomernosťou rozdeľovania príjmov, očakávanou dĺžkou života a ďalšími ukazovateľmi dokazujú, že existuje priama súvislosť medzi ekonomickou slobodou a prosperitou.

Ekonomicky najslobodnejšou krajinou sveta zostáva Hongkong s ratingom 9,4 bodu. Na ďalších miestach sa umiestnili Singapur (9,3), Nový Zéland (8,9), Veľká Británia (8,8) a Spojené štáty americké (8,7). V prvej desiatke sa ďalej umiestnili Austrália, Írsko, Švajčiarsko, Luxembursko a Holandsko.

IES je podľa nadácie objektívnym hodnotením ekonomickej výkonnosti v krajine. Spolupracuje na ňom 54 nezávislých inštitúcií z celého sveta pod vedením kanadského the Fraser Institute. Konečnú hodnotu indexu určuje 21 skúmaných veličín rozdelených do 7 skupín. Hodnota indexu sa pohybuje od 1,0 pri ekonomicky neslobodných krajinách až po 10,0 pri ekonomicky najslobodnejších krajinách.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS