ČLÁNOK
V rámci projektu štátnej pokladnice čoskoro pilotný projekt
26. novembra 2000

Do dvoch až troch týždňov by sa mal v rámci budovaného systému štátnej pokladnice rozbehnúť pilotný projekt zameraný na riadenie výdavkov rozpočtových organizácií. Ako pre agentúru SITA povedal riaditeľ útvaru projektu štátnej pokladnice Ministerstva financií SR (MF) Daniel Ferjanček, v súčasnosti tiež prebieha výberové konanie na obstaranie informačného systému. V marci až apríli roku 2001 by sa v rámci zavádzania celého systému štátnej pokladnice mala začať realizovať technická pomoc z programu PHARE, ako aj implementácia informačného systému do prostredia SR.

Zavádzanie štátnej pokladnice by malo podľa D. Ferjančeka trvať približne 14 mesiacov a plné spustenie projektu možno očakávať v lete 2002. Celkové náklady na vytvorenie systému štátnej pokladnice by sa mali vyšplhať až do výšky 1 mld. Sk, vrátane pomoci projektu PHARE vo výške 4 mil. eur. Návratnosť investovaných prostriedkov by sa podľa prepočtov ministerstva financií mala pohybovať okolo jedného roka.

Projekt štátnej pokladnice má ambíciu spojiť financie celej verejnej správy do jedného centra, takže by mal zároveň umožniť ich efektívnejšie riadenie. „Podľa pripravovaného projektu štátnej pokladnice budú vytvorené také mechanizmy, aby štát nevytváral záväzky, na uhradenie ktorých nemá dostatok finančných prostriedkov,“ povedal D. Ferjanček. Ako ďalej dodal, štát by sa mal postupne stať „spoľahlivým zákazníkom“ plniacim si načas svoje záväzky.

Úspory by sa mali prejaviť najmä v oblasti operácií na finančných trhoch a v centralizácii výpožičných služieb. Ako povedal D. Ferjanček, po prijatí systému štátnej pokladnice by sa nemalo stať, že úroky z úveru pre štátne fondy budú vyššie ako úroky pre MF.

Jedným z najväčších prínosov by mala byť možnosť kontrolovať výdavky vopred. V súčasnosti podľa D. Ferjančeka nemá ministerstvo dostatok informácií na to, aby dostatočne pružne riadilo štátny rozpočet. Limity na čerpanie prostriedkov sú stanovené štvrťročne, čo nepostačuje na operatívne riadenie. Po zavedení systému štátnej pokladnice by informácie o finančnom hospodárení verejnej správy mali byť aktualizované denne. V pripravovanom projekte sa ráta s komunikáciou medzi klientom a pokladnicou prostredníctvom počítačov, takže sa neuvažuje s vytvorením širšej pobočkovej siete.

Projekt by sa mal v prvej fáze dotknúť približne 3000 organizácií verejnej správy, vrátane sociálnych fondov, zdravotných poisťovní, privatizačných fondov a prostriedkov štátneho rozpočtu. Druhá fáza ráta aj so zaradením organizácií samosprávy, čím by sa počet klientov štátnej pokladnice zvýšil približne na 6000. Tento proces bude pokračovať až po realizácii reformy štátnej správy a samosprávy.

Súčasťou celého systému bude podľa D. Ferjančeka aj Štátna agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, ktorá bude zabezpečovať služby pre štátnu pokladnicu a MF. Podmienkou pre jej zriadenie je prijatie zákona o štátnom dlhu a štátnych zárukách. Štátna pokladnica bude samostatnou rozpočtovou organizáciou v rezorte ministerstva financií. Príslušnú legislatívu bude potrebné prijať v roku 2001.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS