ČLÁNOK
V rámci povinnej ponuky na kúpu akcií VSŽ sa uskutočnilo 14 360 obchodov
4. septembra 2003

V rámci povinnej ponuky na kúpu akcií spoločnosti VSŽ, a.s. sa k 3. septembru zrealizovalo 14 360 obchodov, v ktorých sa predalo 3 226 978 kusov akcií. „Z toho 14 072 obchodov sa zobchodovalo prostredníctvom Poštovej banky (PB), a.s., čo predstavuje 98 % zo všetkých zrealizovaných obchodov,“ informoval agentúru SITA hovorca VSŽ Marián Boga.

Práve v PB klienti za zabezpečenie predaja akcií VSŽ v rámci povinnej ponuky zaplatia jedny z najnižších poplatkov. Akcionári VSŽ môžu svoje akcie predať aj prostredníctvom ktoréhokoľvek obchodníka s cennými papiermi alebo banky, ktorí sú členmi Burzy cenných papierov v Bratislave. Preto VSŽ uzavrela okrem PB aj zmluvu s VÚB. V prípade využitia služieb PB alebo VÚB spoločnosť VSŽ akcionárom priamo uhradí časť nákladov spojených s predajom akcií, a to až do výšky 200 Sk na jedného akcionára. Predaj akcií VSŽ cez spomínané banky bude možný len na pobočkách, v ktorých banky uskutočňujú obchody s cennými papiermi.

VSŽ vyhlásila v povinnú ponuku na kúpu akcií z oboch emisií spoločnosti 5. augusta pri jednotnej cene 89 Sk za akciu. Ponuka pôvodne platila do stredy 3. septembra, jej trvanie sa však predĺžilo o 21 dní. Akcionári ju tak budú môcť využiť až do 24. septembra. Vyhlásenie ponuky súvisí s rozhodnutím valného zhromaždenia VSŽ z júla tohto roka, na ktorom akcionári rozhodli o ukončení obchodovania s akciami na burze i všetkých verejných trhoch. Podielnici zároveň schválili zmenu stanov, z ktorej vyplýva obmedzenie vlastníckeho práva voľne nakladať s akciami. Podľa nových stanov budú môcť nové listinné akcie na meno ich majitelia previesť len na aktuálnych akcionárov firmy.

Pokiaľ sa akcionári VSŽ rozhodnú nereagovať na povinnú ponuku na kúpu akcií VSŽ a ponechajú si svoje akcie aj naďalej, budú si môcť prevziať listinné cenné papiere na meno. Listinné cenné papiere na meno si akcionári budú môcť prevziať po skončení platnosti povinnej ponuky na kúpu, v sídle prevádzky spoločnosti v Košiciach. O podrobnostiach bude predstavenstvo VSŽ akcionárov včas informovať prostredníctvom celoštátnej dennej tlače.

Najväčším akcionárom VSŽ je firma Penta Investments Limited, ktorá ovláda takmer 33-percentný balík akcií. Penta sa však dohodla aj na odkúpení ďalšieho veľkého podielu od britskej firmy A.R.T. Investments Limited, ktorá držala vo VSŽ vyše 32-percentný podiel. Drobní akcionári vlastnia ďalších 20 % akcií. Jedna akcia VSŽ má menovitú hodnotu 343 Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS