ČLÁNOK
V rámci krízových opatrení, ktoré majú platiť do konca tohto roka, bude Ministerstvo zdravotníctva (SR) v primárnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti klásť dôraz na racionálne postupy v diagnostike, liečbe a zvlášť v liekovej preskripcii.
27. novembra 1998

Podľa slov T. Šagáta sa v ústavnej starostlivosti zavedie obmedzený prevádzkový režim pri zabezpečení akútnej a neodkladnej starostlivosti. Zdravotné poisťovne pritom uhradia platby poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v dohodnutých objemoch a štruktúre aj keď zdravotnícke zariadenia vykážu nižší objem výkonov. „Riaditelia zdravotných poisťovní nám majú dnes predložiť rozpočet výdavkov na posledný mesiac. Nemocnice by mali podľa dohody dostať 48% príjmov poisťovne „, povedal M. Kováčik. Dodal, že celkovo by mali úsporné opatrenia v rezorte ušetriť 380 mil. Sk. Zásadnou podmienkou realizácie uvedených opatrení je zabezpečenie takého rozsahu zdravotnej starostlivosti, aby nedošlo k poškodeniu zdravia občanov. MZ SR preto vyzýva občanov SR, aby pochopili tieto nevyhnutné dočasné ostrenia. MZ SR zriaďuje krízovú linku a krízový štáb, ktorý bude fungovať nepretržite a poskytne všetkým potrebné informácie zdravotníkom aj občanom. MZ SR súčasne vyzýva k spolupráci všetky stavovské a profesné združenia, ako aj ostatné organizácie a všetkých pracovníkov v zdravotníctve, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotné poisťovne. Minister zdravotníctva prosí všetkých dodávateľov liekov, zdravotníckych pomôcok, energie a pod., aby boli trpezliví a vyšli zdravotníckym zariadeniam v ústrety. MZ SR písomne osloví ministrov príslušných rezortov, aby spoluprácou s firmami pomohli situácii. „Nebolo by dobré, keby nemocniciam odpojili telefóny alebo prestali kúriť. Preto veríme v ústretovosť dodávateľov“, povedal Šagát. V ďalšom období plánuje MZ SR presadiť nevyhnutné legislatívne zmeny a to novelu Liečebného poriadku a zákona o zdravotnom poistení. „Pripravujeme konkrétne kroky smerom k uzatvoreniu systému v oblasti kapitácie a financovania nemocníc. Preto od 1. januára začne platiť nový cenový výmer Ministerstva financií, ktorý zohľadní všetky potrebné opatrenia“, povedal M. Kováčik. Zajtra sa má na MZ SR uskutočniť rokovanie s jednotlivými predstaviteľmi zdravotníckych stavovských organizácií ako aj so všetkými riaditeľmi lôžkových zariadení. Na stretnutiach sa bude hovoriť o krízových opatreniach a ich zavedení do praxe.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS