ČLÁNOK
V rámci cenotvorby liekov nenastali zatiaľ žiadne zmeny a ani po pondelkovom rokovaní s ministerkou financií SR Brigitou Schmögnerovou nemáme konkrétne informácie o zámeroch ministerstva v tejto oblasti.
10. decembra 1998

Brigita Schmögnerová tiež prisľúbila prehodnotiť zavedenie degresívnej prirážky pre lekárne a veľkoobchod s liekmi, ktorá by mala vstúpiť do platnosti od 1. januára budúceho roka. Pre agentúru SITA to povedal predseda Asociácie distribútorov liekov a zdravotníckych pomôcok v SR (ADL) Jozef Pospíšil. Podľa jeho slov témou rozhovorov predstaviteľov ADL a MF SR bolo stanovenie maximálnej ceny liekov po zrušení fluktuačného pásma slovenskej koruny a následnej devalvácii. „Vstupná cena dovážaných liekov už nie je reálna a distribútori v mnohých prípadoch lieky nakupujú drahšie ako ich predávajú. Je predpoklad, že MF SR toto riešiť nebude a výrobcovia liekov budú musieť svoje ceny prehodnotiť. Zrejme sa tým chce vytvoriť väčší priestor pre slovenských výrobcov“, konštatoval J. Pospíšil. Predseda ADL ďalej informoval, že distribútori sa zaujímali aj o celkový stav rezortu zdravotníctva a možnosti riešenia zadlženosti rezortu. „V prvom štvrťroku by malo byť preskúmaná výška zdrojov financovania a najmä možnosti navýšenia týchto zdrojov. Na základe vyjadrenia pani ministerky sa uvažuje o zvýšených platbách štátu na poistnom za neproduktívne osoby, o čom však rozhodne štátny rozpočet. Zvažuje sa aj väčšia spoluúčasť pacienta na uhrádzaní zdravotníckej starostlivosti. Po novom roku by sa mal vypracovať splátkový kalendár pre všetky zložky systému, čím by sa postupne znižovali dlhy v rezorte“, uviedol J. Pospíšil. Jedným zo záverov rokovania je aj prísľub MF SR na zlepšenie spolupráce s Ministerstvom zdravotníctva SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS