ČLÁNOK


,

V Rakúsku objavili veľké zásoby plynu
12. júna 2005

Spoločnosť OMV objavila najväčšie nálezisko zemného plynu v ložisku Vienna Basin za posledných dvadsať rokov. Potenciálne zásoby sa odhadujú na takmer 4 miliardy m? (25 miliónov barelov). Zásoby boli objavené počas technologicky sofistikovaného vrtu na nálezisku Strasshof T 4 v dvoch hlbinných ložiskách v hĺbke približne 3200 a 4300 metrov. V najbližšej budúcnosti bude objav podrobený technologickým skúškam. Ak budú úspešné, dá sa očakávať začuiatok ťažby do troch rokov. Predpokladaná denná ťažba sa odhaduje na 500 000 až 1 000 000 m? (3000 – 6000 barelov) zemného plynu. Vychádzajúc z dnešných predpokladov sa výdatnosť ložiska odhaduje na viac ako 20 rokov. V roku 2004 dosiahla OMV celkovú produkciu ropy a plynu v Rakúsku 14 miliónov barelov. Pre porovnanie: 1 milión barelov ropy zodpovedá množstvu približne 150 000 ton ropy a 1 barel zodpovedá približne 159 litrom.

Člen výkonnej rady OMV zodpovedný za ťažbu a produkciu Helmut Langanger povedal, že vďaka použitiu modernej 3 D seizmickej technológie a modernej technológie hlbinných vrtov sa OMV podarilo zaradiť do svojich objavov aj nové náleziská v tzv. starých vrtoch v širokom zábere svojich ťažobných a produkčných polí na celom svete.

Trojnásobok ročnej produkcie

Ťažobný vrt Strasshof T 4 vyvŕtala spoločnosť OMV Austria Exploration & Production GmbH, ktorá je stopercentnou dcérskou spoločnosťou OMV, a.s. Vrt sa nachádza asi 20 kilometrov severovýchodne od Viedne na severe mesta Strasshof. Vrt je najväčším náleziskom plynu OMV na území Rakúska od čias objavenia zásob na Höflein Field v roku 1982. Prvé merania sa tu vykonali v roku 2003 a uskutočnili pri tom vrt hlboký 4516 metrov. Objavené zásoby plynu zodpovedajú trojnásobku ročnej produkcie plynu v Rakúsku a polovici ročnej spotreby zemného plynu v Rakúsku, ktorá predstavuje asi 8,8 miliárd m?.

Celkové náklady na vyvŕtanie ťažobného vrtu dosiahli okolo 6 miliónov EUR. Vzhľadom na rozvoj vrtu budú nevyhnutné aj ďalšie náklady na pomocné vrty, plynovody a povrchové ťažobné zariadenia. Plyn bude dodávaný do rakúskej rozvodnej siete.

Plyn – palivo budúcnosti

Súčasné celkové svetové zásoby zemného plynu dosahujú približne 405 tisíc miliárd m?, z toho preukázané predstavujú 150 tisíc miliárd m? a zvyšok sú predpokladané. Pri zachovaní súčasnej úrovne ťažby a spotreby sa životnosť preukázaných svetových zásob odhaduje na 70 rokov (ropa na 30 – 45 rokov). Každý rok sa však nachádza viac nálezísk, ako sa za rok spotrebuje zemného plynu, takže životnosť stále rastie. Okrem toho je ďalší zdroj zemného plynu v tzv podmorských hydrátoch zvyšujúcich životnosť zásob o ďalších niekoľko sto rokov. Z tohto dôvodu je zemný plyn perspektívny nielen ako zdroj pre kúrenie, ale aj ako pohonná hmota.

OMV je najväčšou akciovou spoločnosťou v Rakúsku, ktorá je zaregistrovaná na burze so svojim ročným koncernovým obratom 7,64 miliárd EUR, počtom zamestnancov 6137 ( v roku 2003), ako aj trhovým kapitálom vyše 5 miliárd EUR. Spoločnosť je súčasne najväčšou ropnou a plynárenskou spoločnosťou v strednej a východnej Európe. Prevádzkuje prieskumné a ťažobné aktivity v 17 krajinách a plánuje, že do konca roka 2008 zdvojnásobí produkciu ropy a zemného plynu na 160 tisíc barelov ropného ekvivalentu denne. Kľúčovými regiónmi pre aktivity OMV sú Rakúsko, Lýbia a Veľká Británia. Nárast 5ažby sa predpokladá aj v Pakistane a na Novom Zélende, čím by sa tieto krajiny pripojili ku kľúčovým regiónom spoločnosti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 11. 2020

USD 1,190 0,004
CZK 26,311 0,029
GBP 0,889 0,005
HUF 360,210 0,710
CAD 1,553 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS