ČLÁNOK
V prvom štvrťroku prišli na Slovensko priame zahraničné investície za 4,051 mld. Sk
1. júla 2002

V prvom štvrťroku prišli na Slovensko priame zahraničné investície (PZI) v objeme 4,051 mld. Sk. Zhruba 63,8 % prostriedkov pritom smerovalo do peňažníctva a poisťovníctva. Viac ako štvrtinu PZI zaznamenala priemyselná výroba s objemom 1,023 mld. Sk. Celkový objem PZI ku koncu marca dosiahol 229,232 mld. Sk. Vyplýva to z menového prehľadu Národnej banky Slovenska (NBS).

Najviac prostriedkov v objeme 4,679 mld. Sk smerovalo počas prvých troch mesiacov do bankového sektora z Rakúska. Podniková sféra zaznamenala z Rakúska prílev 171 mil. Sk. Priame zahraničné investície z Rakúska tak na celkových PZI predstavovali 119,7 %. Slovensko pritom zaznamenalo úbytok PZI z Holandska v objeme 1,322 mld. Sk, čo znížilo celkové PZI o 32,5 %.

V rámci jednotlivých krajov bol najdynamickejší prírastok v Bratislavskom kraji vo výške 78,3 %. Do Trnavského kraja prišlo 6,9 % celkových investícií. Trenčiansky kraj zaznamenal prílev 6,2 % celkových PZI a Košický kraj 3,9 %. Úbytok investícií postihol len Banskobystrický kraj o 0,1 %.

Na celkových PZI ku koncu marca mali najvyšší podiel vo výške 22,5 % investície z Nemecka nasledované Holandskom (19,7 %), Rakúskom (19 %) a Talianskom (10,4 %). PZI smerovali prevažne do odvetvia priemyselnej výroby (43,5 %), do peňažníctva a poisťovníctva (26,2 %), do dopravy, skladovania a spojov (13,8 %), ako aj veľkoobchodu a maloobchodu (10,6 %). Podobne ako pri príleve tak aj pri celkovom objeme PZI smerovalo najviac investícií do Bratislavského kraja – spolu 63,1 % z celkového objemu PZI, v Košickom kraji predstavovali 16,2 %. Najmenšiu úroveň PZI vykazoval Prešovský (2,4 %) a Nitriansky kraj (2,9 %).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS