ČLÁNOK
V prvom štvrťroku budúceho roka Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT SR) vyhlási medzinárodné výberové konanie na kapitálový vstup zahraničného operátora do Slovenských telekomunikácií (ST), ktoré sa od nového roku stanú akciovou spoločno
11. decembra 1998

„Po vstupe zahraničného partnera si chce štát zachovať taký podiel, aby mal dostatočný vplyv v tejto spoločnosti. V rokovaniach o vstupe plánuje ministerstvo ponúknuť zahraničnému partnerovi 30 % a je možné tento podiel aj zvýšiť, ale len pri zachovaní spomínaného rozhodujúceho podielu štátu,“ dodal F. Kurej. Ako štátny tajomník ďalej informoval, dnešným dňom bol vedením ST poverený nový generálny riaditeľ Emil Hlubinák. Ten na poste vystriedal Petra Valenta, ktorý bol riaditeľom od roku 1995. P. Valent bol odvolaný hneď po nástupe ministra Gabriela Palacku do funkcie. Medzitým podnik viedol štatutárny zástupca František Dudík. Vláda SR na svojom stredajšom zasadaní rozhodla o transformácii štátneho podniku Slovenské telekomunikácie na akciovú spoločnosť. MDPT SR má do konca tohto roka vypracovať zakladateľskú zmluvu. Do novej spoločnosti by mal byť vložený celý hmotný majetok ST, spolu s týmto majetkom prechádzajú na novozaloženú a.s. aj práva a povinnosti zrušeného štátneho podniku, vrátane pohľadávok a záväzkov ako aj práv k nehmotným statkom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS