ČLÁNOK
V prvom štvrťroku 2001 očakávajú podniky rast produkcie
23. decembra 2000

Decembrový pokles úrovne dopytu po priemyselných výrobkoch nenarušil jeho pozitívny vývoj. Priaznivý stav bol počas celého roka dosahovaný vplyvom zahraničného dopytu, ktorý väčšina respondentov považuje za priaznivejší ako dopyt domáci. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Priaznivý vývoj stavu zásob hotových výrobkov naďalej pokračuje. Po istej stabilizácii v roku 1999 vykazovali respondenti počas celého roku 2000 ich pokles. Najvyššiu úroveň zásob majú vydavateľstvá a tlačiarne, najnižšiu podniky výroby dopravných prostriedkov.

V prvom štvrťroku 2001 očakáva väčšina priemyselných podnikov rast svojej produkcie. Len 5 % respondentov (vážené priemyselnou produkciou) očakáva jej pokles. Nižšiu úroveň produkcie ako v decembri 2000 očakávajú v prvom štvrťroku 2001 vydavateľstvá a tlačiarne.

Hodnota indikátora dôvery v priemysle v poslednom mesiaci roka potvrdzuje jeho priaznivý vývoj. Za posledné dva roky sa indikátor dôvery v priemysle dostal zo záporných sáld na hodnoty vyššie, ako boli v polovici roka 1998. Je možné predpokladať, že uvedený vývoj bude priaznivo pôsobiť na výkonnosť ekonomiky začiatkom nového milénia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

29. 9. 2020

USD 1,170 0,003
CZK 27,148 0,015
GBP 0,910 0,005
HUF 365,700 1,580
CAD 1,566 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS