ČLÁNOK
V prvom polroku vyviezol Slovnaft 63 % produkcie
4. októbra 1999

Z viac než 15,7 mld. Sk realizovaného predaja v prvej polovici tohto roka vyviazol Slovnaft, a.s., Bratislava 63 %. Takýto podiel exportu zabezpečuje vyrovnanosť v devízových príjmoch a potrebách spoločnosti v prevádzkovej oblasti. Splátky úverov, ktoré spoločnosť v súčasnosti čerpá, dosiahli za prvý polrok 100 mil. USD. Celkový objem úverov spoločnosti je 430 mil. Sk. Na štvrtkovom stretnutí Klubu ekonómov to povedal viceprezident spoločnosti pre ekonomiku a financie Dušan Durmis.
Kľúčový investičný projekt Slovnaftu, Zhodnotenie ťažkých ropných frakcií (EFPA) s plánovanými nákladmi 526 mil. USD, je v súčasnosti v čiastočnej prevádzke. Do konca roka ho uvedú do prevádzky celý a začne vyrábať. Ďalšou významnou investíciou podniku je prevádzka Reforming s kontinuálnou regeneráciou katalyzátora s nákladmi 100 mil. USD. Uvedené projekty dostanú Slovnaft podľa jeho predstaviteľov medzi desať najmodernejších rafinérií v západnej Európe. Pomocou nich splní výrobca prísne ekologické kritériá pre prístup na západné trhy, čo poskytne Slovnaftu podľa D. Durmisa významnú konkurenčnú výhodu v porovnaní so všetkými východoeurópskymi konkurentmi.
Investície spoločnosti za posledné tri roky predstavujú viac než 25 mld. Sk, čo prakticky znamená zdvojnásobenie investičného majetku spoločnosti. Až polovicu pritom Slovnaft financuje z vlastných zdrojov, pretože zahraničné banky neboli ochotné poskytnúť vyššie úvery vzhľadom na politickú a hospodársku nestabilitu v regióne strednej a východnej Európy.
Do siete čerpacích staníc chce podnik investovať v rokoch 1994 – 2001 spolu 65 mil. USD. Okrem domáceho trhu, kde naďalej dominuje, venuje pozornosť najmä poľskému trhu, ktorý je nenasýtený a vykazuje rast. „Výroba poľských rafinérií kryje iba 60 % spotreby, navyše do juhovýchodného Poľska, ktoré vykazuje značný prebytok dopytu, máme bližšie my než poľskí výrobcovia“, povedal D. Durmis.
Za prvý polrok dosiahla celková strata Slovnaft, a. s., Bratislava 2,947 mld. Sk pri prevádzkovom zisku 1,04 mld. Sk. Ten klesol oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 540 mil. Sk. Stratu spôsobila najmä tvorba rezerv na kurzové straty z úverov predstavujúca 3,819 mld. Sk.
K 24. júnu bola majoritným akcionárom Slovnaftu Slovintegra, a.s., s podielom 50,72 %, druhým najvýznamnejším vlastníkom akcií bola Bank of New York (10,5%).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 11. 2020

USD 1,189 0,002
CZK 26,175 0,083
GBP 0,891 0,001
HUF 361,130 0,220
CAD 1,548 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS