ČLÁNOK
V prvom polroku dosiahla Nafta, a.s., Gbely zisk
30. augusta 1997

V prvom polroku dosiahla Nafta, a.s., Gbely zisk po zdanení vo výške 220,227 mil. Sk, čo znamená oproti rovnakému obdobiu minulého roka pokles o 46,2%. Hospodársky výsledok pred zdanením dosiahol sumu 347,825 mil. Sk, čo v porovnaní s plánovaným hospodárskym výsledkom predstavuje plnenie na 104,7%. Čistý zisk na jednu akciu sa znížil zo 126,62 Sk v roku 1996 na 68,16 Sk. Úverová zaťaženosť spoločnosti dosiahla hodnotu 7,29%, čo znamená pokles o 1,24%. Celková suma bankových úverov klesla z 538,398 mil. Sk na 478,593 mil. Sk. Tento pokles reprezentuje zníženie dlhodobých bankových úverov – investičných i prevádzkových – o takmer 30%, pričom krátkodobé úvery vzrástli z nuly na 99,152 mil. Sk. Záväzky z obchodného styku poklesli za prvých šesť mesiacov tohto roku na 130,897 mil. Sk, čo predstavuje zníženie oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 15,3%. Nafta Gbely neeviduje žiadne záväzky z obchodného styku po lehote splatnosti. Pohľadávky z obchodných vzťahov vzrástli o 50,5% a dosiahli hodnotu 213,9 mil. Sk. Z toho tvoria pohľadávky po lehote splatnosti takmer 61%.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS