ČLÁNOK
V prvom polroku 1998 Nafta, a.s., Gbely dosiahla zisk
31. júla 1998

Čistý nekonsolidovaný zisk 130,445 mil. Sk dosiahla v prvom polroku 1998 Nafta, a.s., Gbely. V porovnaní s rovnakým obdobím uplynulého roka, kedy zisk po zdanení predstavoval 220,227 mil. Sk, to znamená pokles o 40,7%. Za prvé tri mesiace tohto roka predstavoval čistý zisk 200,325 mil. Sk. Spoločnosť zaznamenala stratu z finančných operácií vo výške 122,607 mil. Sk. Hospodársky výsledok za bežnú činnosť tak predstavoval 127,155 mil. Sk. Vyplýva to z informácií zverejnených spoločnosťou. Prevádzkový zisk dosiahol 404,136 mil. Sk pri tržbách za predaj vlastných výrobkov a služieb v objeme viac než 1,618 mld. Sk. Tržby za predaj tovaru prekročili 205,5 mil. Sk a výrobná spotreba dosiahla viac než 878,1 mil. Sk. Hodnota hmotného investičného majetku spoločnosti predstavovala k 30. júnu 5,6 mld. Sk, nedokončené hmotné investície boli vo výške 458,86 mil. Sk. Finančné investície predstavovali 2,333 mld. Sk, z toho podielové cenné papiere a vklady v podnikoch s rozhodujúcim vplyvom tvorili 1,407 mld. Sk. Fondy zo zisku prekročili 2,641 mld. Sk. Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku dosiahli 42,009 mil. Sk, krátkodobé pohľadávky prekročili 1,625 mld. Sk. Spoločnosť nemala dlhodobé záväzky, krátkodobé záväzky predstavovali 735,102 mil. Sk. Objem čerpaných bankových úverov a výpomocí bol viac než 2,762 mld. Sk. Z toho viac než 1,886 mld. Sk predstavovali dlhodobé bankové úvery, čo predstavuje ich medziročné zvýšenie takmer na päťnásobok. Objem krátkodobých bankových úverov predstavoval 876,4 mil. Sk a medziročne vzrástol viac než osemnásobne. Celkové výkony skupiny podnikov Nafta v roku 1998 majú podľa plánu dosiahnuť 5,694 mld. Sk a náklady v sume 5,006 mil. Sk. Zisk by mal dosiahnuť 688 mil. Sk. Nafta Gbely sa zaoberá predovšetkým ťažbou zemného plynu, ropy, gazolínu, výrobou propán-butánu, geologicko-prieskumnými prácami, stavebno-montážnou a strojovo-priemyselnou činnosťou. Rozhodujúcou aktivitou je uskladňovanie zemného plynu v podzemných zásobníkoch. Vlastníkom 45,9-percentného balíka akcií bola k 2. decembru 1997 spoločnosť Druhá obchodná. Ďalšími akcionármi sú Chase Nominees Limited s 12,36 % akcií Nafty, 6,88 % vlastní Všeobecná úverová banka a majiteľom 6,28-percentného balíka je aj Slovenský plynárenský priemysel, š.p.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS